Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej gospodarki światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231600-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej gospodarki światowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach kursu przedstawione zostaną instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz instytucjonalnym, które będą następować wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki wskutek rosnącej roli platform oraz upowszechnianiu poszczególnych nowych technologii. W trakcie zajęć studenci nabędą wiedzę w jaki sposób transformacja cyfrowa przełoży się na transformację instytucjonalną oraz w jaki sposób zmiana ta przełoży się na otoczenie gospodarcze, a także nowy układ sił w gospodarce globalnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom instytucjonalnych aspektów transformacji cyfrowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz instytucjonalnym, które będą następować wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki wskutek rosnącej roli platform oraz upowszechnianiu poszczególnych nowych technologii. W trakcie zajęć studenci nabędą wiedzę w jaki sposób transformacja cyfrowa przełoży się na transformację instytucjonalną oraz w jaki sposób zmiana ta przełoży się na otoczenie gospodarcze, a także nowy układ sił w gospodarce globalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-New Challenges for the European Union's Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, ed. A.A. Ambroziak, SGH, Warszawa 2020

-K. Śledziewska, R. Włoch, (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, UW, Warszawa 2020

-Europejski Trybunał Obrachunkowy: Cyfryzacja przemysłu europejskiego ? ambitna inicjatywa, której powodzenie zależy od trwałego zaangażowania ze strony UE, rządów i przedsiębiorstw, 19/2020/

Literatura uzupełniająca:

-M. Weresa (2019) Poland. Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0, Warsaw.

-J. S. Marcus, G. Petropoulos, T. Yeung (2019) Contribution to Growth: The European Digital Single Market. Delivering economic benefits for citizens and businesses, European Parliament.

-European Commission (2018) International Digital Economy and Society Index 2018, Brussels.

-European Commission: The Digital Economy and Society Index (DESI): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi

-European Commissions: Online platforms: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/online-platforms

-European Commission: e-commerce: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci posiadają wiedzę odnośnie roli instytucji w procesie transformacji cyfrowej

Studenci posiadają wiedzę odnośnie polityk UE w zakresie nowych technologii

Studenci posiadają wiedzę odnośnie najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek

Umiejętności:

Studenci posiadają umiejętność oceny zagrożeń związanych z transformacją cyfrową

Studenci posiadają umiejętność krytycznej oceny regulacji prawnych związanych z cyfryzacją

Studenci posiadają umiejętność oceny roli instytucji w procesie transformacji cyfrowej

Kompetencje społeczne:

Studenci posiadają umiejętność pracy w grupach

Studenci posiadają umiejętność konstruktywnej krytyki

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 40.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Schwabe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Schwabe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0