Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej gospodarki światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231600-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej gospodarki światowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach kursu przedstawione zostaną instytucjonalne aspekty transformacji cyfrowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz instytucjonalnym, które będą następować wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki wskutek rosnącej roli platform oraz upowszechnianiu poszczególnych nowych technologii. W trakcie zajęć studenci nabędą wiedzę w jaki sposób transformacja cyfrowa przełoży się na transformację instytucjonalną oraz w jaki sposób zmiana ta przełoży się na otoczenie gospodarcze, a także nowy układ sił w gospodarce globalnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom instytucjonalnych aspektów transformacji cyfrowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz instytucjonalnym, które będą następować wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki wskutek rosnącej roli platform oraz upowszechnianiu poszczególnych nowych technologii. W trakcie zajęć studenci nabędą wiedzę w jaki sposób transformacja cyfrowa przełoży się na transformację instytucjonalną oraz w jaki sposób zmiana ta przełoży się na otoczenie gospodarcze, a także nowy układ sił w gospodarce globalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-New Challenges for the European Union's Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, ed. A.A. Ambroziak, SGH, Warszawa 2020

-K. Śledziewska, R. Włoch, (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, UW, Warszawa 2020

-Europejski Trybunał Obrachunkowy: Cyfryzacja przemysłu europejskiego ? ambitna inicjatywa, której powodzenie zależy od trwałego zaangażowania ze strony UE, rządów i przedsiębiorstw, 19/2020/

Literatura uzupełniająca:

-M. Weresa (2019) Poland. Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0, Warsaw.

-J. S. Marcus, G. Petropoulos, T. Yeung (2019) Contribution to Growth: The European Digital Single Market. Delivering economic benefits for citizens and businesses, European Parliament.

-European Commission (2018) International Digital Economy and Society Index 2018, Brussels.

-European Commission: The Digital Economy and Society Index (DESI): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi

-European Commissions: Online platforms: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/online-platforms

-European Commission: e-commerce: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci posiadają wiedzę odnośnie roli instytucji w procesie transformacji cyfrowej

Studenci posiadają wiedzę odnośnie polityk UE w zakresie nowych technologii

Studenci posiadają wiedzę odnośnie najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek

Umiejętności:

Studenci posiadają umiejętność oceny zagrożeń związanych z transformacją cyfrową

Studenci posiadają umiejętność krytycznej oceny regulacji prawnych związanych z cyfryzacją

Studenci posiadają umiejętność oceny roli instytucji w procesie transformacji cyfrowej

Kompetencje społeczne:

Studenci posiadają umiejętność pracy w grupach

Studenci posiadają umiejętność konstruktywnej krytyki

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Schwabe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.