Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejska unia bankowa i kapitałowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 231500-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Europejska unia bankowa i kapitałowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje w szczególności: teoretyczne aspekty integracji ekonomicznej, teorie integracji monetarnej i unii walutowej, rozwój integracji walutowej we współczesnej gospodarce światowej, historyczny rozwój integracji walutowej w Europie Zachodniej, konstrukcję i funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w Europie, przyczyny i charakter kryzysu w strefie euro, genezę i koncepcję unii bankowej w Europie, strukturę i funkcjonowanie unii bankowej w Europie, funkcjonowanie systemu nadzoru bankowego w Europie, koncepcję oraz harmonogram wdrażania unii rynków kapitałowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie genezy i tworzenia europejskiej unii bankowej oraz unii rynków kapitałowych w kontekście teoretycznych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania europejskiej integracji ekonomicznej. Zostanie przedstawiony (najnowszy) dorobek teoretyczny odnoszący się do funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Ponadto zaprezentowane zostaną mechanizmy, których celem jest wzmocnienie stabilności europejskiego systemu finansowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

I. Pszczółka, Euro a integracja europejskich rynków finansowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

P. de Grauwe, Unia walutowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i klasyfikacje dotyczące integracji ekonomicznej.

Student zna i rozumie strukturę i funkcjonowanie europejskiej unii bankowej.

Student zna i rozumie koncepcję unii rynków kapitałowych oraz kwestie związane z jej wdrożeniem.

Umiejętności:

Student potrafi analizować międzynarodowe statystyki dotyczące procesów integracji ekonomicznej.

Student potrafi identyfikować problemy w funkcjonowaniu unii walutowej i wskazać możliwe sposoby ich przezwyciężenia.

Student potrafi analizować funkcjonowanie systemów nadzoru nad rynkiem bankowym.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, krajowego i międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.