Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business-to-Business Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230541-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business-to-Business Marketing
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Business-to-business marketing - specific characteristics. Institutional buyers' behaviour and other components of business marketing environment. Strategic decisions in B2B marketing. Creating value for institutional (business) customer. Planning marketing-mix in business markets. Inter-firm cooperation, partnership relationships in institutional market. B2B marketing in international context.

Pełny opis:

The course has the following objectives: 1. To provide an understanding of specific characteristics of business-to-business marketing. 2. To develop students' skills in the analysis of complex environment of business activities in institutional market. 3. To provide an understanding of ways of value creation and principles of building and sustaining competitive advantage in business marketing. 4. To provide knowledge and building practical skills in crafting marketing strategies, planning the marketing-mix, and in building and sustaining partnership relations in business marketing.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Brennan, L.E. Canning, R.McDowell, Business-to-Business Marketing, Sage, 2014

D.Ford, L.E Gadde, H. Hakansson, I. Snehota, The Business Marketing Course, Wiley 2007.

Literatura uzupełniająca:

J. C. Anderson, J. A. Narus, Business Market Management, 2nd ed. Pearson-Prentice Hall, Upper Saddle River NJ, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. understands the specific behaviour of institutional [business] customers.

2. Student understands the internal and external factors affecting activities in institutional market and understands their influence on the company's decisions.

3. Student understands the modern principles of competition, of creating value for customers, and the ways to build competitive advantage in business markets.

4. Student understands the importance of the long-term business relationships.

5. Student knows various types of transactions on B2B market

Student knows the basic principles of applying the marketing-mix on the institutional market.

Umiejętności:

Student:

1. is capable to identify and to define various issues i area of marketing and is able to implement the appropriate terminology used in management theory, and to implement the right theoretical concept;

2. Student is able to implement the right tools for analysis and evaluation of operating conditions of the firm in the business markets; and is able to identify the differences among industries.

3. knows how to form the marketing strategy and is able to coordinate it with with corporate strategy

4. Student is able to plan marketing activities and to justify the proposed marketing-mix

5. Student is able to assess the usability of various modes of marketing organization, and strengths and weaknessess of various forms of relationships with business partners

Kompetencje społeczne:

1. Student is aware of significance of intra- and inter-organizational relationships on B2B markets

2. Student is able to choose among transactional and partnership-based business relations.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 35.00%

egzamin testowy: 35.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0