Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energy Security Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230471-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Energy Security Economics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The lecture deals with the issues of energy security in a broader context. It includes not only defining the concept, estimating the phenomenon, but also its international environment.

Pełny opis:

The aim of the lecture is to familiarize students with the issues of energy security from the point of view of economic sciences. The series opens classes devoted to the analysis of the phenomenon on the basis of economics, and in particular of the international economy. During the course the student will have the opportunity to become acquainted with not only the theoretical foundations of the analyzed person, but also with the methods of his empirical evaluation. Analyzing individual markets of primary and secondary energy, the listener will have the opportunity to become familiar with their specificity in the context of energy security. The lecture ends with a section devoted to technologies and international cooperation in the field of energy security.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Bohi, D. Montgomery, Oil prices, energy security and import policy, RFF Press (Routledge Revivals, 1st edition), Washington DC, 2015.

Literatura uzupełniająca:

H. Nyga-Łukaszewska, Energy terms of trade for Poland between 2005-2015, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 2018; s 63 - 74; Vol.: 21; Zeszyt: 2; Rocznik: 2018, H. Nyga-Łukaszewska, Energy security and sustainable development, Springer 2020, DOI:10.1007/978-3-319-69625-6_77-1D; H. Nyga-Łukaszewska, K. Aruga, Energy Prices and COVID-Immunity: The Case of Crude Oil and Natural Gas Prices in the US and Japan. Energies 2020, 13, 6300; H. Nyga-Łukaszewska, Energy security externalities ? phenomenon description, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 2020; ISSN 1429-6675; pp. 19-36; DOI:10.33223/epj/116334.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Understands energy security concept

Knows basic energy security challenges in energy markets

Knows basic methods of phenomenon's assesment

Knows institutional environment of international energy markets

Umiejętności:

Can analyze selected energy security profile

Can design selected elements of the energy security strategy

Is able to assess/estimate energy security of a selected unit

Acquires the ability to think and program actions in terms of the state's energy interest

Kompetencje społeczne:

Recognizes the problems of economic and historical conditions of energy security

Can critically evaluate information obtained from various sources

Works in international group

is aware of his / her professional and social role and understands the impact of human activities on the natural environment

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 75.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Księżopolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0