Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczne podstawy analizy w gałęziach sieciowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230390-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy analizy w gałęziach sieciowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest ekonomicznemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w gałęzi sieciowej. Szczegółowo omawiane jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku energii. Demonstruje się także kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach telekomunikacyjnych, transportowych, medialnych i elektronicznych. Omawiane teorie ekonomiczne wzbogaca się licznymi studiami przypadku z praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstaw ekonomicznego funkcjonowania przedsiębiorstwa w gałęzi sieciowej (np. rynku energetycznego). Szczególny nacisk kładzie się na aspekty regulacji gałęzi o strukturze sieci (regulacja stopy zwrotu, ceny w godzinach szczytu, dostateczne ograniczniki pionowe). Analizie poddaje się także konkurencję na rynku dostaw, przedstawia się modele konkurencji Bertranda, Cournota, Stackelberga oraz lidera cenowego. Pokazuje się podstawowe techniki pomiaru struktury rynku oraz użyteczność tych technik z punktu widzenia regulatora. Omawiane teorie wzbogaca się licznymi studiami przypadku z praktyki gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Kip Viscusi, John M. Vernon i Joseph E. Harrington, Jr. (2005). Economics of Regulation and Antitrust. The MIT Press.

2. Van den Bergh, R. i Pacces, A. (2012). Regulation and Economics. Edward Elgar: Cheltenham, UK.

3. Belleflamme, P. i Peitz, M. (2015). Industrial Organization: Markets and Strategies. Cambridge University Press: Cambridge, UK.

Literatura uzupełniająca:

1. Shy, O. (1996). Industrial Organization: Theory and Applications. The MIT Press: Boston, MA.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę w zakresie ekonomii regulacji gałęzi sieciowych

Student rozumie specyfikę gałęzi sieciowych i uwarunkowania konkurowania w nich

Student posiada wiedzę pozwalającą podejmować optymalne decyzje zarządcze w przedsiębiorstwie działającym w gałęzi sieciowej

Umiejętności:

Student umie krytycznie ocenić regulacje wprowadzane w gałęzi o strukturze sieci

Student umie podejmować decyzje optymalne z punktu widzenia osiągnięcia celów ekonomicznych przedsiębiorstwa działającego na rynku o strukturze sieci

Student umie zastosować narzędzia teorii gier, teorii decyzji oraz analizy marginalnej w analizie rynków z efektami sieciowymi

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje zdolności oceny działań ekonomicznych z perspektywy różnych decydentów (regulatora, przedsiębiorstwa, konsumenta)

Student umie realizować projekty biznesowe w gałęziach o strukturze sieciowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Karbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.