Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejski system transportowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230300-S Kod Erasmus / ISCED: 02.6 / (1041) Usługi transportowe
Nazwa przedmiotu: Europejski system transportowy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Europejska przestrzeń gospodarcza. Transeuropejskie sieci infrastrukturalne. Regulacja transportu w UE: liberalizacja a normy i standardy. Konkurencja a usługi użyteczności publicznej. Rola poszczególnych gałęzi: transport kolejowy, samochodowy, lotniczy, morski, kombinowany.

Pełny opis:

Zapoznanie z europejską koncepcją nowego ładu transportowego. Idea "sustainable transport development". Zapoznanie z Europejską polityką transportową i miejscem polskiego systemu transportowego w tej polityce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia, pod red. B. Liberadzkiego, Warszawa 2007; Biała Księga w sprawie europejskiej polityki transportowej na 2010 r. - czas na decyzje, COM(2001)370; E. Marciszewska, A. Skala-Poźniak, Europejska polityka zrównoważonego wzrostu transportu a rozwój systemu transportowego w Polsce, Zeszyt Naukowy nr 26 KZiF, SGH, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Community acquis.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie istotę europejskiego systemu transportowego jako ponadnarodowego, wielogałęziowego systemu.

2. Student zna narzędzia i instrumenty regulacji systemu transportowego Europy oraz ich wpływ na systemy narodowe.

3. Student rozumie kompetencje instytucji europejskich w kreowaniu europejskiego systemu transportowego.

4. Student rozumie kryteria optymalizacji europejskiego systemu transportowego oraz reguły wyboru gałęzi i przewoźnika

Student rozumie wpływ systemów regulacji na funkcjonowanie rynku transportowego UE

Umiejętności:

1. Student wykazuje umiejętności przenoszenia reguł kształtowania europejskiego systemu transportowego na system krajowy, regionalny oraz podsystemy przewozów osób i rzeczy.

2. Student umie korzystać z podstawowych dokumentów unijnych dotyczących transportu i ich stosowania w krajowych rozwiązaniach.

3. Student potrafi wykorzystywać uwarunkowania transportowe w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi formułować opinie o prawidłowości rozwoju transportu.

2. Student posiada nawyk samodzielnej pracy oraz aktualizowania wiedzy z różnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Król, Paweł Lesiak, Bogusław Liberadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Lesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Lesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.