Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 230110-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Planowanie podatkowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podatki a decyzje przedsiębiorstw. Pomiar obciążeń podatkowych. Opodatkowanie a wybór formy/miejsca prowadzenia działalności. Opodatkowanie a decyzje o charakterze operacyjnym (m.in. wzór źródeł finansowania, ceny transferowe). Optymalizacja podatkowa w poszczególnych sferach działalności przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Przedstawienie wpływu opodatkowania na decyzje gospodarcze przedsiębiorstw i ich właścicieli (wspólników). Analiza z podatkowego punktu widzenia alternatywnych wariantów decyzyjnych. Usystematyzowanie metod pomiaru obciążeń podatkowych oraz środków i efektów polityki w zakresie wykazywania dochodu podatkowego. Wykształcenie umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi optymalizacji podatkowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013; H. Litwińczuk, Opodatkowanie spółek, Wolters Kluwer 2016; J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer 2013.

Literatura uzupełniająca:

D.Gajewski (red.), Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer 2019; J.Ickiewicz, Podatki, składki, opłaty: fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, OW SGH, Warszawa 2014; H.Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017; P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2019; D.Schneider, Steuerlast und Steuerwirkung, Oldenbourg, München-Wien 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

posiada wiedzę w zakresie kształtowania polityki podatkowej w przedsiębiorstwie

posiada wiedzę w zakresie oceny i pomiaru obciążeń podatkowych

zna narzędzia analizy podatkowej i rozumie ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem

rozumie związki pomiędzy podatkowo-prawnym stanem faktycznym a procesami ekonomicznymi

Umiejętności:

potrafi stosować narzędzia pomiaru obciążeń podatkowych

potrafi oceniać z podatkowego punktu widzenia alternatywne sytuacje decyzyjne

potrafi identyfikować i ograniczać ryzyko podatkowe

Kompetencje społeczne:

jest gotów pracować w zespole realizującym obowiązki sprawozdawczości podatkowej

jest gotów wziąć czynny udział w dyskusjach na temat polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz wykazuje zrozumienie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Gajewski, Marcin Jamroży, Magdalena Janiszewska, Aleksander Łożykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Gajewski, Marcin Jamroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.