Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycyjne i alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 226070-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Tradycyjne i alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kryteria wielkości przedsiębiorstw. Etapy rozwoju przedsiębiorstw. Zarządzanie strukturą kapitału. Struktura kapitału a struktura finansowania. Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie. Koszt i ryzyko wykorzystania różnych form finansowania w przedsiębiorstwie. Zalety i wady poszczególnych form finansowania. Studia przypadków. Porównanie tradycyjnych i alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi uwarunkowaniami decyzji finansowych w zakresie doboru rodzaju źródeł kapitałów w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem etapów rozwoju przedsiębiorstwa, jego wielkości, związków z otoczeniem oraz pokazanie wpływu tych decyzji na działalności i wyniki przedsiębiorstwa. Wskazanie różnic pomiędzy źródłami finansowania a źródłami kapitałów. Wskazanie zalet i wad tradycyjnych i alternatywnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2011.

2. J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, Cz. Martysz, P. Russel, M. Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Podedworna-Tarnowska, H. Sokół, Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

2. D. Podedworna-Tarnowska, Private Equity / Venture Capital (w języku ang.), SGH, Warszawa, 2015

3. D. Podedworna-Tarnowska, Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju, SGH, Warszawa 2007;

4. M. Mikołajek-Gocejna, IPO jako źródła finansowania rozwoju spółki. Przygotowanie, realizacja i czynniki sukcesu pierwszej publicznej emisji akcji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008;

5. D. Podedworna-Tarnowska, Obligacje przedsiębiorstw jako źródło ich finansowania, w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010;

6. D. Podedworna-Tarnowska, Emisja akcji w realiach polskiego rynku kapitałowego, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka budżetowania, Wiesław Szczęsny, Jan Turyna (red.), Uniwersytet Warszawski i PTE, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zapoznaje się z różnymi kryteriami wielkości przedsiębiorstwa wraz z ich kategoryzacją

Nabywa najnowszą światową teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania różnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa na różnych etapach jego rozwoju

Zapoznaje się z różnymi strategiami finansowania przedsiębiorstwa w teorii i praktyce

Poznaje skutki, jakie wywierają wybory form finansowania na funkcjonowanie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ryzyka i związków z otoczeniem

Umiejętności:

Nabywa praktyczne umiejętności w zakresie doboru różnych źródeł kapitału na różnych etapach jego rozwoju oraz ją zaprezentować

Potrafi skalkulować koszty różnych form finansowania

Umie podjąć decyzję w zakresie doboru optymalnej struktury kapitałowej oraz ją zaprezentować

Kompetencje społeczne:

Umie wyszukać, przeprowadzić analizę i zaprezentować skutki podjęcia decyzji w zakresie formy finansowania na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw (studia przypadków)

Umie wyszukać oferty instytucji finansowych w zakresie źródeł kapitałów dedykowanych przedsiębiorstwom i je zaprezentować (studia przypadków)

Metody i kryteria oceniania:

prezentacje indywidualne lub grupowe: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Podedworna-Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Krysiak, Dorota Podedworna-Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Podedworna-Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jagodzińska-Komar, Dorota Podedworna-Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.