Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreowanie wartości klienta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 225540-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Kreowanie wartości klienta
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Współczesne uwarunkowania i źródła budowy wartości klienta. Rodzaje wartości odgrywające istotną rolę w budowie wartości klienta. Konkurowanie wartościami o klientów. Zarządzanie wiedzą o klientach. Zarządzanie relacjami z klientami. Modele budowy satysfakcji i lojalności klienta. Segmentacja rynku. Analiza kosztów marketingowych. Metody pomiaru wartości klienta. Budowa strategii ukierunkowanych na wzrost wartości klienta. Praktyczne podejście do kreowania wartości klienta.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwie ukierunkowanym na wzrost swojej wartości. Celowi temu ma służyć między innymi: ukazanie współczesnych uwarunkowań i źródeł budowy wartości klienta, rodzajów wartości, które odgrywają istotną rolę w budowie wartości klienta, metody pomiaru wartości klienta. Po ukończeniu zajęć słuchacze powinni podnieść swoje umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania wartością klienta w przyszłym życiu zawodowym. Zajęcia oparte są na szerokim wykorzystaniu praktycznych przykładów kreowania wartości klienta. Zajęcia zawierają też elementy interdyscyplinarne, w tym odwołania do teorii przedsiębiorstwa, teorii konkurencji, teorii zarządzania tożsamością korporacyjna oraz komunikacją korporacyjną. Szczególny nacisk został położony na zrozumienie różnorodnych uwarunkowań decyzyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem nowych uwarunkowań i możliwości marketingu) oraz doskonalenie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych strukturach rynku i w warunkach niepewności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Budowa wartości klienta, Teoria i praktyka, pod red. B. Dobiegały-Korony, Difin, Warszawa 2015

2. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, pod red. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, OW SGH, Warszawa 2011

3. Zarządzanie wartością klienta, Pomiar i strategie, pod red. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, Poltext, Warszawa 2010

4. V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010

5. P. Kotler, K. Keller, Marketing, Rebis, Poznań 2012

6. R.C. Blattberg, G. Getz, J.S. Thomas, Klient jako kapitał, MT Biznes, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, pod red. Dobiegały-Korony, PWN, Warszawa 2009

2. H. Mruk, B. Stępień, Tworzenie wartości dla klientów z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013

3. K. Majchrzak, Klient jako współtwórca innowacji ? rozdział w książce pod red. P. Masiukiewicza, B. Dobiegały ? Korona, OW SGH, Warszawa, 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie na czym polega rola klientów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Student rozumie istotę konkurowania wartościami dla klienta

Student jest świadomy konieczności zarządzania wiedzą o klientach

Student rozumie na czym polega rola narzędzi marketingowych w zarządzaniu relacjami z klientami

Umiejętności:

Student potrafi dokonać pomiaru wartości klienta

Student potrafi przeprowadzić analizę portfela klientów firmy

Student potrafi sformułować strategie zmierzające do wzrostu wartości klientów dla firmy

Kompetencje społeczne:

Student doskonali umiejętność formułowania strategii biznesowych na piśmie

Student doskonali kreatywność niezbędną przy formułowaniu strategii marketingowych

Student dostrzega konieczność współdziałania pracowników odpowiedzialnych za relacje z klientami z osobami realizującymi inne funkcje w przedsiębiorstwie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka, Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka, Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.