Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lifestyles and Leisure Services

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 224411-D
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lifestyles and Leisure Services
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

It covers knowledge useful for analysis of the pro health lifestyle as one of the most important social needs in dynamically changing demand and supply conditions on tourism market. The course will provide students with up-to-date, streamlined knowledge, skills, personal and interpersonal competences that conform to requirements of tourism and health industries.

Pełny opis:

1. to accustom students to risks inherent in the modern lifestyle and to up-to-date pro-heath trends (concepts of health and wellness);

2. to provide students with knowledge embracing biological, social and economic value of pro health lifestyle, with stress on recommendations concerning physical activity (sport for all, tourism 3E, 5.0, health tourism) and relaxation in health promotion and primary prevention of civilization diseases;

3. to prepare students to organize pro health forms of activity (for target and special groups) and to evaluate the outcomes of such participation in work and leisure environment.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sallmann N. Megatrend Wellness i SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku. Polska Akademia Gościnności, Kraków, 2010. 2. Biernat E. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Szkoła Główna Handlowa, Urząd m. st. Warszawy. Biuro Sportu i Rekreacji, Warszawa, 2011. 3. Boruszczak M. (red.). Turystyka zdrowotna. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Szymborski J. (red.), Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, 2012. 2. Jurczak M. E. Choroby cywilizacyjne. PWN, Warszawa, 1977. 3. Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Medsportpress, 2002. 4. Rab-Przybyłowicz J. Produkt turystyki medycznej. Difin, Warszawa, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

has knowledge on the potential of the pro health lifestyle for prevention of civilization deseases, sustainability or improvement of health

has knowledge concerning the biological, social and economic effects of modern lifestyle

has knowledge concerning the impact of healthy lifestyle on the development of tourism and efficiency and efficacy at work

Umiejętności:

ability to program and organize pro health forms of tourism and recreation in work and leisure environment

ability to program and organize health tourism and leisure forms for different groups (target and specialist)

ability to evaluate the results of this participation in primary prevention of civilization diseases

Kompetencje społeczne:

competencies for understanding the necessity of inclusion of pro health activities into tourism economy

competencies for understanding the necessity of inclusion of pro health activities into work environment

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Koskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0