Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Corporate Financial Analysis ( FAP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223741-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Corporate Financial Analysis ( FAP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Major courses for FAP - masters
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Corporate Financial Analysis refers to an assessment of the viability, stability, and profitability of a business or project. It is performed by using ratios and other techniques, that make use of information taken from financial statements and other reports. These reports are usually presented to top management as one of their bases in making business decisions.

Pełny opis:

The lecture is focused on financial statement analysis and interpretation of financial disclosures to help develope risk assessment, forecasting, and decision making. The emphasis is on extension of students knowledge concerning the theory and a practice of Corporate Financial Analysis. This lecture covers current practices in corporate financial reporting and fundamental issues relating to asset valuation and income determination.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Clauss, F. J., Corporate Financial Analysis with Microsoft Excel?, McGraw-Hill/Irwin, 2010.

Dąbrowski I., Economics of Finance, SGH, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

S. Ross, R.Westerfield, J. Jaffe, Corporate Finance, 10 th edition, Mcgraw-Hill/Irwin Series in Finance, 2013.

J. Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, 2006.

Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The student should:

1. understand an essence of information describing financial position of a corporation,

2. know the capital budgeting techniques

3. the Idea of cost of capital

Umiejętności:

The student should:

1. correctly calculate time value of money at fixed and variable discounting rate

2. understand and interpret all types of ratios related to the company's financial position and profitability;

3. use accounting terminology and understand to some extent accounting regulation

Kompetencje społeczne:

he student should:

1. understand corporate financcial analysis is the area where one should constantly be open to new ideas, new ways of problem solving etc.

2. understand the economic context of the financial reporting and the interplay between different interested parties in this process

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Mateusz Mokrogulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Mateusz Mokrogulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Mateusz Mokrogulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ireneusz Dąbrowski, Jarosław Janecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0