Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i negocjacje w zespole wielokulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223530-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i negocjacje w zespole wielokulturowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-HR
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Pokazanie roli kultury i negocjacji w kształtowaniu zachowań w organizacji oraz pracy zespołowej

2. Ukazanie niebezpieczeństw związanych ze stereotypowym postrzeganiem kultur i braku regulacji konfliktów

3. Przedstawienie wpływu szoku kulturowego na zachowania

4. Dostarczenie narzędzi do budowy efektywnego zespołu wielokulturowego

5. Przedstawienie zasad przywództwa globalnego

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest pokazanie kultury i negocjacji jako zmiennych mających wpływ na

efektywność działania zespołów w organizacji. Elementem zajęć będzie pokazanie wielości podejść do

kultury i kultury organizacyjnej oraz wskazanie konsekwencji przyjęcia określonej perspektywy teoretycznej.

Pokazane zostaną także zagrożenia związane ze stereotypowym postrzeganiem obcych kultur oraz sposoby

radzenia sobie z tym zjawiskiem z wykorzystaniem negocjacji. Duży nacisk zostanie położony na kwestie

komunikacji w różnych kręgach kulturowych. Studenci poznają zależności między wpływem kultury i

negocjacji na pracę zespołów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Hofstede, G.J. Hofsetede, M.Minkov: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2011;

2. A. Winch, S. Winch, Negocjacje ? jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010.

3. M.Rozkwitalska, Ł. Sułkowski, Współpraca zawodowa z środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2004

2. E. Meyer: The culture map. Public Affairs, New York 2015

3. R. Lewicki i in., Zasady negocjacji, Rebis, Poznań 2004

4. W. Ury, Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie mechanizmy kulturowe i ich wpływ na zarządzanie

Student zna zasady tworzenia i zarządzania zespołami wielokulturowymi

Student zna wyniki najważniejszych badań nad kulturą i kulturą organizacyjną

Student zna podstawowe koncepcje prowadzenia negocjacji

Student posiada wiedzę o mechanizmach warunkujących działania ludzi w sytuacjach negocjacyjnych

Umiejętności:

Student umie stosować w praktyce poznane modele i teorie

Student umie krytycznie ocenić problemy

Student używa poznanych narzędzi do rozwiązywania problemów

Student umie wybrać i zastosować adekwatną strategię negocjacji do istniejących uwarunkowań

Student umie się przygotować i prowadzić negocjacje zespołowe

Kompetencje społeczne:

Student umie pracować efektywnie w grupie

Student umie się komunikować z osobami o odmiennych poglądach na dany problem

Potrafi nawiązywać relacje z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Aniszewska-Banaś, Sławomir Winch, Joanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.