Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie i modele e-biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223290-S Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Strategie i modele e-biznesu
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-EBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę na temat zróżnicowania modeli e-biznesu, a także umiejętność ich analizy z perspektywy różnych teorii (dynamika systemowa, business model canvas, model Amita i Zotta, model delta). Następnie omówione zostaną strategie rozwoju relacji z klientami w e-biznesie. Przedstawiona wiedza zostanie wykorzystana przez studentów do analizy oraz projektowania modeli i strategii biznesu firm internetowych w ramach prac projektowych.

Pełny opis:

Nauczenie umiejętności analizowania oraz projektowania modeli i strategii e-biznesu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Doligalski, Modele biznesu w Internecie. Teoria i analiza przypadków polskich firm, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 ;

T. Doligalski, Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych ? ujęcie typologiczne, ?Marketing i Rynek?, 12/2018;

T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart, Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, "Harvard Business Review Polska" 2011, nr 103;

A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Onepress, Gliwice 2012;

I. Hejduk, Przedsiębiorczość nowych mediów - analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013;

A.C. Hax, The Delta Model: Reinventing Your Business Strategy, Springer Verlag, Heilderber 2009;

C. Zott, R. Amit, Business Model Design: An activity System Perspective, Long Range Planning 43, 2010;

W.Ch. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę w zakresie tworzenia wartości dla klienta w e-biznesie.

Student rozumie specyfikę rozwoju relacji z klientami w e-biznesie.

Student ma wiedzę dotyczącą modeli e-biznesu.

Umiejętności:

Student umie projektować propozycję wartości dla klienta w e-biznesie.

Student umie formułować całościową strategię rozwoju relacji z klientami w e-biznesie.

Student umie analizować i projektować modele przedsięwzięć e-biznesowych.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje umiejętność pracy własnej oraz pracy w zespole.

Zdolność dostrzegania i oceny etycznych aspektów działań w e-biznesie.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tymoteusz Doligalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tymoteusz Doligalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tymoteusz Doligalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tymoteusz Doligalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.