Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economics and Management of Innovations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223231-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economics and Management of Innovations
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMP-GBI
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

National Innovation System (NIS), its key elements, and NIS models in selected countries.

Regional and sectorial systems of innovation. Concepts of national and regional innovation policies. Institutional support of regional and sectorial innovativeness. Firm- level innovation strategies; management of innovation projects; innovation cooperation. Innovativeness as a driver of nation's, region's, sector's and firm's international competitiveness.

Pełny opis:

Familiarizing the students with the concept of an national economy's innovativeness, its measurement methods and diversity of innovation systems in the world economy. Shaping student's ability to evaluate the national innovation systems and making conclusions on directions and instruments of nation's innovation policy.

Providing a broad view of issues related to technological development in different sectors and to innovativeness at the regional level. Creating students' abilities to assess types, models and elements (incl. clusters) of regional and sectorial systems of innovation, and to analyse various aspects of region's and sector's innovativeness and their relations to competitiveness.

Discussing the role of innovation in building international competitive advantage of a firm. Analysing the determinants of firm's innovation; building students' skills in innovation strategy formulation and exploiting relationships between various types of innovation, and cooperation in innovation, as well as building skills in managing of innovation projects from marketing, legal as well as financial perspectives.

The course is also aimed at presentation of interrelationships between national and regional innovation systems and firm's innovation strategies and performance, and at building students' ability to integrate the knowledge and skills related to macro-, regional/sectorial- and firm-level aspects of innovation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Module I

M.A. Weresa, (ed.), (2014), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness, How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, chapters 3, 5-8.

Module II

Boschma Ron (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, Regional Studies, 39, pp. 61-74. DOI:10.1080/00343400520003208871.

Module III

Tidd, J., Bessant, J., Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organisational Change, JW&S, 2013.

Literatura uzupełniająca:

Module I

1. M. Mazzucato, Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities, Industrial and Corporate Change, 2018, Vol. 27, No. 5, pp. 803-815, doi: 10.1093/icc/dty034

2. 2. B. Lundvall, National Systems of Innovation, London, Pinter Publishers 1992.

3. Borrás S., Edquist Ch. (2019), Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices, Oxford University Press, Oxford, New York.

Module II

1. C. Antonelli (ed.), The economics of innovation: critical concepts in economics, Vol. 1- 4, Routledge, London; New York 2008.

2. A.M. Kowalski, A. Marcinkowski, Clusters versus cluster initiatives, with focus on ICT sector in Poland, "European Planning Studies", 2014, Vol. 22, No. 1, pp. 20-45.

3. P. Braunerhjelm, M.Feldman, Cluster genesis: technology-based industrial development, Oxford University Press, Oxford, New York 2007.

4. G. Maier, S. Sedlacek (eds.), Spillovers and innovations: space, environment, and the economy, Springer, Wien, New York 2005.

5. B. Wixted, Innovation Systems Frontiers. Cluster Networks and Global Value, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.

6. F. Malerba, Sectoral Systems of Innovation and Production, "Research Policy" 31, 2002.

7. K.R. Polenske, The Economic Geography of Innovation, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Module III

1. Chesbrough, H.W, Open Business Models. How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston, MA 2006.

2. Dodgson, M., D. Gann and A. Salter, Think, Play, Do: Technology and Organisation in the Emerging Innovation Process, Oxford University Press, Oxford, 2005.

3. Marketing of innovation, LEIA Technological Development Center, 2000, www.urenio.org; link: http://www.netmba.com/marketing/mix.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student understands the concept of national innovation system (NIS), and country- specific characteristics of innovation systems in selected countries;

2. Student knows the measures used in assessment of country's innovativeness level and evaluation of NIS;

3. Student knows the concepts of regional, sectorial and metropolitan innovation systems and understands the role of innovation in the development of regional/sectorial economy;

4. Student knows the processes of technology transfer and diffusion of innovation in regional/sectorial economy;

5. Student knows determinants of firm innovation, innovation types and their interrelationships, and role of innovation in creating of competitive advantage of a firm;

6. Student knows firms' innovation strategies and understands innovation processes (with focus on new product development and launch);

Umiejętności:

1. Student is able to identify and interpret innovativeness factors, to evaluate and compare NIS and to analyse elements of innovation systems;

2. Student is able to identify the main elements of regional/sectorial innovation systems, analyse interactions between them, and to evaluate the level of innovativeness of regional economy or an industry;

3.student is able to analyse clusters and their place in regional and sectorial systems of innovation;

4. Student is able to analyse regional/sectorial innovation strategies and assess the role of regional or sectorial authorities/institutions supporting innovativeness;

5. Student is able to develop innovation strategy of a firm in an international context and shape the innovation networks;

7. Student is able to organize the new product development process, prepare feasibility study and marketing plan for a new product.

Kompetencje społeczne:

1. student understands the relationship between the level of the innovativeness of the economy and its competitiveness;

2. student understands that in knowledge based economy innovation is a key driver for regional economic development and social welfare;

3. student is able to well identify, collect and use information needed in developing firm's innovation projects;

4. student is able to integrate the knowledge and skills related to macro-, regional/sectorial- and firm-level aspects of innovation in a complex innovation project.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 55.00%

referaty/eseje: 25.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kowalski, Małgorzata Lewandowska, Magdalena Suska, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0