Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyplomacja gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223200-D Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja gospodarcza
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMT-TMH
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Pełny opis:

Wykład podejmuje problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej w szerszym kontekście. Obejmuje on nie tylko system organizacji, funkcjonowanie, rolę i skuteczność służb dyplomatycznych w promocji interesów gospodarczych państwa, ale również miejsce instytucji międzynarodowych w dyplomacji gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Molendowski, W. Polan, Dyplomacja gospodarcza, Wolters Kluwer, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

N. Bayne, S. Woolcock, What is Economic Diplomacy? The New Economic Diplomacy: Decision making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate Publishing Ltd, Hampshire 2003 (lub 2011); P. van Bergeijk, Economic Diplomacy and the Geography of International Trade, Edward Elgar Publishing Inc, Massachusetts 2009; H. Ruel, Commercial Diplomacy and International Business: A Conceptual and Empirical Exploration, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2012; E. Molendowski, The economic diplomacy of Poland: the origin and the evolution of the organisational model and tasks during the transformation period, International Business and Global Economy 2018, no. 37, pp. 128?141; H. Nyga-Łukaszewska, Bezpieczeństwo energetyczne na międzynarodowym rynku gazu ziemnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019; H. Nyga-Łukaszewska, Bezpieczeństwo energetyczne: u źródeł chaosu semantycznego [w:] Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy, Redaktorzy: J. Gryz; A. Podraza; M. Ruszel 2018; s 69 - 80; ISBN: 9788301197513; Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN; E. Szczech-Pietkiewicz,Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2019; A. Wójtowicz, Lobbing w relacjach biznes-administracja publiczna: teoria, praktyka, rekomendacje, Studia BAS

Nr 1(41) 2015, s. 51-69, M. Piechowicz, Lobbying gospodarczy w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo MADO, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe modele dyplomacji gospodarczej i handlowej w świecie

Student zna podstawowe wyzwania dyplomacji gospodarczej i handlowej w skali globalnej, regionalnej i lokalnej

Student zna instrumenty wykorzystywane w dyplomacji ekonomicznej

Student zna i rozumie specyfikę różnych aktorów w dyplomacji gospodarczej

Student wie jaką rolę odgrywa dyplomacja gospodarcza we współczesnej gospodarce światowej

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić analizę sensowności, skuteczności i efektywności przedsięwzięć promocyjnych dyplomacji gospodarczej i handlowej

Student potrafi wyjaśnić narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji ekonomicznej na płaszczyźnie wielostronnej (regionalnej, globalnej, lokalnej) i w wymiarze dwustronnym

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić kampanię z zakresu dyplomacji gospodarczej/publicznej uwzględniającą wszystkich interesariuszy

Student nabywa umiejętności myślenia i programowania działania w kategoriach interesu gospodarczego państwa i racji stanu

Kompetencje społeczne:

Student dostrzega problemy uwarunkowań gospodarczych i historyczno-kulturowych dla dyplomacji gospodarczej

Student rozpoznaje profil zawodowy dyplomaty gospodarczego/handlowego

Student potrafi krytycznie ocenić informacje pozyskane z różnych źródeł

Student potrafi pracować w międzynarodowej grupie

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 20.00%

egzamin testowy: 80.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Honorata Nyga-Łukaszewska, Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.