Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Basic and Advanced Programming in SAS with Statistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223111-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Basic and Advanced Programming in SAS with Statistics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Program is connected with two basic abilities: programming and statistics, which should be assimilated by persons interested in BIG DATA or being DATA SCIENTISTS. There is presented programming in SAS 4GL language, including very original approach to process automatizing called macro-programming. There are also considered various statistical procedures and statements fully integrated in the SAS System.

Pełny opis:

The main purpose of the course is to transform experience and skills with synergy of programming and statistics taking together. All data always are being processed to make analyses, to prepare a proper reports and visualizations, being able finally to interpret results and make correct decisions. Only a person, who can prepare and transform data and then make a proper analyses single-handedly will be able in short time and successfully develop any business and become a worthy DATA SCIENTIST.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Grzenda, A. Ptak-Chmielewska, K. Przanowski, U. Zwierz, Przetwarzanie danych w SAS, SGH, 2012;

SAS programming by example, Ron Cody and Ray Pass, SAS Publishing;

J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa;

E. Frątczak red.: Statystyka od podstaw z systemami SAS i STATA, SGH, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

E. Frątczak, red., Zaawansowane metody analiz statystycznych, SGH, 2012;

R. Cody, Cody's Collection of Popular SAS Programming Tasks and How to Tackle Them, SAS Institute 2012;

R. Cody, Learning SAS by Example: A Programmer's Guide, SAS Institute 2007;

J. Bailer, Statistical Programming in SAS, SAS Institute 2010;

R. Wicklin, Statistical Programming with SAS/IML Software, SAS Institute 2010;

R. Virgile, SAS Macro Language Magic: Discovering Advanced Techniques, SAS Institute 2013;

K. Lafler, PROC SQL: Beyond the Basics Using SAS, Second Edition, SAS Institute 2013;

M. Raithel, How to Become a Top SAS Programmer, SAS Institute 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should:

1. know basic data processing techniques in SAS,

2. know automatizing methods in processing and reporting, to have a possibility to point out a proper data and reports layouts and to visualize data in correct way,

3. know basic tools for descriptive statistics, distribution, estimation and correlation analyses.

Umiejętności:

Student should develop skills, experience and intuition in:

1. automatizing advance statistical analyses, to get a new quality of analyses due to codding own algorithms,

2. a proper graphical report matching for direct data layouts,

3. a proper interpretations and getting conclusions from report results.

Kompetencje społeczne:

Using basic knowledge of data processing and analyzing to solve business problems

Work in team

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karol Przanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karol Przanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0