Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie - perspektywa HR Biznes Partner

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222870-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie - perspektywa HR Biznes Partner
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-HR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ewolucja koncepcji zarządzania ludźmi w organizacji

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Ilościowe metody pomiaru postaw (np. satysfakcja, zaangażowanie, motywacja)

Statystyczna interpretacja wyników badań, rynek pracy

Jakościowe metody badań zachowań pracowników

Władza i przywództwo w organizacji, związki zawodowe - współpraca z interesariuszami

Typy przystosowań ludzi do organizacji

Zaufanie, zarządzanie wiedzą

Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym

Optymalizacja efektywności kapitału ludzkiego w organizacji

Nowoczesne technologie w HR

Cyfrowa transformacja w HR

Strategia personalna jako element strategii organizacji

Kreowanie wizerunku firmy z perspektywy pracodawcy (employer branding)

Trendy rozwoju HR BP, rynek pracy

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie założeń koncepcji HR Biznes Partner oraz kształtowanie praktycznych umiejętności jej realizacji. Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach związanych ze społecznymi mechanizmami kształtującymi postawy ludzi w organizacjach oraz ekonomicznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozyskana wiedza i umiejętności w tych obszarach jest niezbędna dla realizacji nowych funkcji działów personalnych, tj.: inicjowania zmian, monitorowania procesu podejmowania decyzji, wzbudzaniu zaangażowania pracowników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Winch S., HR Business Partner - organizacja, kultura, społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.

2. Popieluch K., (red.), HR Business Partner, PWN, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Juchnowicz M. (red), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy PWE, Warszawa 2016

2. Rostkowski T. Danilewicz D. (red.) (2011), Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin Warszawa.

3. Filipowicz G., HR Business Partner. Koncepcja i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W.1 Student zna założenia koncepcji HR Biznes Partner i potrafi je zaadoptować do różnych rodzajów organizacji

W.2 Student zna metodologię badań postaw pracowników i potrafi ja stosować w praktyce HR BP

W.3 Student rozumie mechanizmy zachowań ludzi w organizacjach i wskazać ich konsekwencje oddziaływania na proces zarządzania

W.4 Student dysponuje wiedzą umożliwiającą realizację funkcji działów personalnych

Umiejętności:

U1. Student posiada umiejętność konstruowania instrumentów diagnozy i pomiaru postaw pracowniczych. Umie dokonać ich krytycznej analizy.

U2. Student potrafi zdiagnozować bariery zmian przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w zarządzaniu

U3. Student umie uwzględniać interesy różnych grup w doborze narzędzi HR BP

Kompetencje społeczne:

K.1 Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej z uwzględnieniem specyfiki pracy HR BP

K.2 Student wykazuje chęć dzielenia się wiedzą z innym członkami danej organizacji

K.1 Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej z uwzględnieniem specyfiki pracy HR BP

K.2 Student wykazuje chęć dzielenia się wiedzą z innym członkami danej organizacji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Gigol, Anna Krejner-Nowecka, Joanna Tabor-Błażewicz, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krejner-Nowecka, Joanna Tabor-Błażewicz, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.