Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategic Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222621-D Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Strategic Management
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Schools and mainstreams of strategic management. Strategies for growth versus competitive strategies. The methodology of strategic plan development. Methods of analysis of a diversified company. The analysis of the company in international context. Models of strategies for growth. Diversification strategy. Market development strategy. Vertical integration strategy. Internal and external development. Current tendencies in enterprises' development.

Pełny opis:

The objective of the course is to prepare the student to be able to perform advisory, analytical and project functions as well as to fulfill the role of a manager and entrepreneur in large and complex enterprises and capital groups. The knowledge of theoretical models of strategic management, the methodology of strategic plan development and the competence in making choices of particular strategy dimensions will constitute the foundation for performance of the above mentioned roles.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. A.Thompson JR., A.J.Stricland III, J.E.Gamble, Crafting and Executing Strategy, 16th Edition, McGraw-Hill 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. C. S. Fleisher, B. E. Bensoussan, Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods, FT Press, 2007.

2. R.M. Grant, Contemporary Strategy Analysis, 5th Edition, Blackwell Publishing, Oxford 2005.

3. G. Johnson & K. Scholes, Exploring Corporate Strategy, 7th Edition, Financial Times Prentice Hall, London 2006

4. M.E. Porter, Competitive Strategy, Free Press 1980.

5. R. Lynch, Corporate Strategy, 4th Edition, FT Press 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. The student knows the methodology of strategic plan development at different levels in the company.

2. The student knows the tools and methods of analysis of large and complex economic organisations.

3. The student knows the most important theoretical models describing strategies for growth and understands their usefulness in the development of strategic plan and diagnosing the strategy.

4. The student knows types of diversification, its objectives and its threats.

5. The student knows different models of corporate internationalisation, distinguishes particular internationalisation strategies.

Umiejętności:

1. The student is able to prepare professional strategic analysis of a diversified company defining its position on different markets and in different industries with the help of various portfolio methods.

2. The student is capable of applying theoretical models to diagnose, describe and craft growth strategy of the company.

3. The student is able to assess the scope of diversification and define its influence on economic results of the company.

4. The student is able to determine the scope and rationality of possible spin-offs and can prepare an outsourcing project.

5. The student is capable of measuring the level of corporate internationalisation and diagnosing the strategy the company executes.

Kompetencje społeczne:

1. The student familiarizes himself or herself with data basis on industries and companies.

2. The student is able to prepare a case study concerning a company on the basis of materials gathered on his or her own.

3. The student individually gathers information about industries, sectors and companies using it for analysis and crafting strategy.

4. The student is capable of preparing and delivering business presentations.

5. The student learns how to cooperate with other members in a group working on analytical and designing tasks

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Aluchna, Patryk Dziurski, Marcin Wojtysiak-Kotlarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Aluchna, Dominika Bosek-Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Aluchna, Dominika Bosek-Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Aluchna, Dominika Bosek-Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Aluchna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Aluchna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.