Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w biznesie (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222169-P Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-EBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-HR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMP-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMP-ZAR
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMP-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład jest uzupełnieniem profesjonalnego wykształcenia menedżera czy ekonomisty. Zarazem jednak kurs splata się merytorycznie z edukacją ekonomiczną, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów działalności pracowników gospodarki, a mianowicie ich etyki zawodowej.

www.cren.pl/oferta

Pełny opis:

1. Przekaz podstawowej wiedzy z zakresu etyki biznesu i wybranych elementów etyki ogólnej.

2. Zapoznanie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i podstawowymi patologiami tej sfery.

3. Stworzenie podstaw dla umiejętności budowy i posługiwania się narzędziami podnoszenia kultury proetycznej.

4. Rozbudzenie postawy wrażliwości na konflikty moralne towarzyszące uprawianiu działalności gospodarczej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Treści modułów e-learningowych i podana do nich literatura.

Literatura uzupełniająca:

Podana przy każdym module e-learningowym.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu etyki i etyki biznesu oraz rozumienie ich roli w uzasadnianiu wyborów osobowych i kształtowaniu postaw.

2. Porównanie celu i istoty humanistyki z celami i istotą nauk pozytywnych.

3. Zrozumienie zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta uczelni.

4. Identyfikacja podstawowych wyznaczników człowieczeństwa, odróżnienie go od ról pełnionych przez człowieka.

5. Rozróżnianie pomiędzy sferą wartości a sferą interesu, sferą społeczną a biznesową - interpretowanie ich wzajemnych relacji i stosowanie do oceny działalności gospodarczej i jej odpowiedzialności.

6. Identyfikacja i zrozumienie podstawowych konfliktów moralnych działalności gospodarczej; niezbywalność i ułomność metod ich rozwiązania.

7. Rozpoznawanie podstawowych patologii występujących w biznesie.

Umiejętności:

1. Analizowanie (czytanie ze zrozumieniem) tekstów źródłowych dotyczących zagadnień etyki i etyki biznesu.

2. Interpretowanie rozwiązań podejmowanych przez ludzi biznesu w sytuacji konfliktu moralnego.

3. Planowanie i tworzenie narzędzi kultury proetycznej w firmie.

4. Prezentowanie (w mowie i/lub piśmie) wybranych zagadnień z zakresu tematycznego zajęć.

Kompetencje społeczne:

1. Aktywna postawa wobec problemów etycznych biznesu.

2. Motywacja do przyjęcia roli przywódcy społecznego (elity).

3. Otwartość na wielość rozwiązań w sytuacji konfliktu moralnego, tolerancja dla rozwiązań innych niż stereotypowe.

4. Świadomość niezbywalność osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

5. Postrzeganie ograniczeń narzędzi stosowanych w biznesie dla zabezpieczenia jego etyczności.

6. Wrażliwość na naruszenia sfery etyki towarzyszące działalności gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 30.00%

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Buchowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.