Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222080-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia instytucjonalna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Instytucje i ich rola w ekonomii. Wymiar i typy systemów instytucjonalnych. Wpływ instytucji na ludzkie zachowania i ich wyniki. Prawa własności. Systemy finansowe - ład korporacyjny. Ekonomia i etyka państwa socjalnego. Instytucje a rozwój gospodarczy. Transformacja postsocjalistyczna.

Pełny opis:

Celem wykładu jest: przedstawienie głównych technik i narzędzi przydatnych w analizie instytucjonalnej, omówienie roli instytucji w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, pokazanie wpływu rozwiązań instytucjonalnych na rozwój gospodarczy. W ramach zajęć zostaną omówione współczesne teorie ekonomii, które wskazują na istotne znaczenie instytucji w gospodarce. Przedstawiają one, w jakim zakresie i w jaki sposób zmienne i systemy instytucjonalne decydują o stabilności i długofalowym rozwoju gospodarki, w tym o efektywności alokacji zasobów oraz o dobrobycie społecznym. Zajęcia mają również dostarczyć studentom odpowiednie narzędzia do analizy struktur instytucjonalnych gospodarki i ich wpływu na bodźce oraz zachowania ludzi czy organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Odkrywając wolność :przeciw zniewoleniu umysłów wyboru tekstów dokonał i wstępem opatrzył Leszek Balcerowicz. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012. 2. M. Lissowska, Instytucje w gospodarce rynkowej w Polsce. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, Warszawa 2008; 3. T. Eggertson, Economic Behavior and Institutions, Cambridge, 1990, (rozdział 1 i 2); 4. D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990, (rozdział 5,6,7); 5. O. Williamson Oliver, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa 1998; Menard, Claude and Mary M. Shirley, (eds.), Handbook of New institutional Economics, Dordrecht 2005.

Literatura uzupełniająca:

1.Zagadki wzrostu gospodarczego :siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza /red. nauk. Leszek Balcerowicz, Andrzej Rzońca ; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 2. W.Kasper, M.E.Streit, Instituional Economics. Social Order and Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham UK-Northampton MA US 1998; 3. D. North, Institutions, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 5, 1991; 4. A.Słomka-Gołębiowska, Ekonomia kosztów transakcji a nadzór wierzycielski, w: Rudolf S.: "Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne", Kielce, 2005; 5. A.Słomka-Gołębiowska, Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój gospodarczy, w: Rudolf S.: "Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania", Kielce, 2009; 6. O.Williamson, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", Vol. XXVIII, 2000; 7. U.Zagóra-Jonszta, Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, AE Katowice, 2006; 8. Ł.Hardt, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych od koncepcji do operacjonalizacji, Warszawa 2008; 9. Z.Staniek, Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, (w): Szkice ze współczesnej teorii ekonomii (red. naukowa W. Pacho), SGH, Warszawa, 2005; 10. A. Słomka-Gołębiowska, Kryzys finansowy - nieodrobiona lekcja z nowej ekonomii instytucjonalnej, w: Rudolf S.: "Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego", Kielce, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w systemach instytucjonalnych, w tym w systemach prawnych oraz ich wpływu na gospodarkę,

2. zna genezę, ewolucję ekonomii instytucjonalnej oraz jej wybitnych przedstawicieli,

3. potrafi zastosować wiedzę zdobytą w toku wykładów z ekonomii instytucjonalnej do analizy zjawisk w rzeczyswistym świecie,

4. zna przyczyny zacofania i rozwoju gospodarczego w ujęciu ekonomii instytucjonalnej.

Umiejętności:

Student:

1. potrafi dokonać analizy struktury prawa oraz stosować teorii ekonomicznych,

2. potrafi przeprowadzić analalizę porównawczą różnych systemów instytucjonalnych.

3. potrafi określić rolę czynników instytucjonalnych we długo falowym wzroście gospodarczym

4. potrafi przeanalizować przyczyny różnic we wzroście gospodarczym w krajach posocjalistycznych

Kompetencje społeczne:

1.Student bierze udział w dyskusji nad problemami związanymi ze zmianami instytucjonalnymi

na podstawie nabytej wiedzy.

2. Student potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Balcerowicz, Adam Czerniak, Jakub Karnowski, Maria Lissowska, Ryszard Rapacki, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Aleksander Sulejewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Balcerowicz, Adam Czerniak, Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.