Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221850-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana polityka gospodarcza
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EKO
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Polityka gospodarcza jest narzędziem ingerowania w funkcjonowanie gospodarki. Celem jest wzmocnienie pozytywnych zjawisk lub złagodzenie negatywnych. Polityka gospodarcza może również służyć wyznaczaniu i wzmacnianiu realizacji długookresowych celów rozwojowych. Problematyka ta osadzona jest w szerokim kontekście ekonomii i innych nauk społecznych. Kontekst ten w XXI w. bardzo zmienił w porównaniu z XX w.

Pełny opis:

Wykład wychodzi ponad wąsko techniczne traktowanie polityki gospodarczej. Jego celem jest zaznajomienie studentów z problematyką polityki gospodarczej w szerokim kontekście aktualnych wyzwań. Celem jest również umiejętność korzystania z odpowiedniej literatury, poprawnego metodycznie korzystania z danych i ich rozumienia pozwalającego na formułowanie własnych, uzasadnionych merytorycznie, racjonalnych sądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Acocella, N., 2005. Economic Policy in the Age of Globalisation. Cambridge University Press

2. Rodrik, D., 1996.Understanding Economic Policy Reform, Journal of Economic Literature, Vol. 34, No. 1. (Mar., 1996), pp. 9-41

Literatura uzupełniająca:

Góra, M. 2003 Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, "Ekonomista" nr 1,s. 9-20;

Góra, M., 2013. Political economy of pension reforms, "IZA Journal of Labor & Development"

Holzmann, R. E. Palmer, R. Palacios, and S. Sacchi. 2019. Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes. World Bank. Washington

Witt, U. 2003. Economic policy making in evolutionary perspective. J Evol Econ 13: 77. https://doi.org/10.1007/s00191-003-0148-x

Wybrane opublikowane artykuły naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie różnicę między podejściem pozytywnym i normatywnym w ekonomii, jak również rozumie zachodzące między nimi związki.

Zna i rozumie naturę doraźnej, jak i długookresowej interwencji rządu w procesy zachodzące w gospodarce. Zna jej ograniczenia i pułapki. Zna wady i zalety tak dyskrecjonalnej polityki, jak i stosowania reguł.

Rozumie związek polityki gospodarczej i realizacji celów społecznych.

Zna podstawowe wyzwania stojące przed polityką gospodarczą w warunkach XXI w. i rozumie dlaczego są częściowo inne od dwudziestowiecznych.

Umiejętności:

Student powinien umieć krytycznie analizować cele, metody, koszty i efekty ingerencji rządu w funkcjonowanie gospodarki w krótkim i długim okresie.

Potrafi opisać i prezentować główne problemy polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wyzwań przed nią stojących. Potrafi wyciągać wnioski z teoretycznych i empirycznych osiągnięć współczesnej ekonomii oraz pokrewnych nauk społecznych.

Umie wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie do zrozumienia i zinterpretowania danych dotyczących stosowania narzędzi polityki gospodarczej w praktyce oraz wie, że ich stosowanie w każdym konkretnym przypadku wymaga dobrego specyficznego uzasadnienia.

Kompetencje społeczne:

Rozpoznawanie wpływu czynników ekonomicznych, społecznych i ludnościowych na potencjalne ingerowanie w gospodarkę. Świadomość, że polityka gospodarcza może dać dobre wyniki, ale nie musi (nie jest to ?cudowne?) narzędzie.

Umiejętność prezentowania swoich argumentów w dyskusjach o funkcjonowaniu gospodarki i ew. ingerowaniu w to funkcjonowanie. Rozumie potrzebę dobrego uzasadnienia ingerencji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 70.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ludmiła Słobodzian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ludmiła Słobodzian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ludmiła Słobodzian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ludmiła Słobodzian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.