Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221710-D Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Strategie marketingowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MEN
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Strategie marketingowe dla całych organizacji, strategicznych jednostek biznesu, produktów i ich grup oraz marek. Strategie marketingowe a inne strategie przedsiębiorstw. Informacje potrzebne przy opracowywaniu i kontrolowaniu realizacji strategii. Wpływ nowych technologii na strategie marketingowe przedsiębiorstw. Planowanie a wdrażanie i kontrolowanie realizacji strategii marketingowej.

Pełny opis:

Studenci zaczną rozumować i działać jak praktycy rynkowi, uznając konieczność przyjęcia orientacji na nabywcę i zmierzenia się z dynamicznie zmieniającymi się warunkami otoczenia. Pojmą, że sprostanie tym wyzwaniom wymaga wiedzy, wyobraźni i odwagi, niezbędnych do opracowania skutecznych strategii marketingowych. Zrozumieją też, że wszystkie podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje marketingowe powinny się składać na spójną strategię, oraz dostrzegą konieczność zmieniania strategii marketingowej pod wpływem różnych czynników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; W. Wrzosek (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004; Ph.Kotler. K.L. Keller, Marketing, Pearson/Rebis, Poznań, 2012; A. Sznajder (red.) Alianse marketingowe, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013. M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters kluwer, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

R.P. Rumlet, Dobra strategia, zła strategia, MT Biznes, Warszawa 2013

Inne pozycje według uznania wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student zna uwarunkowania opracowywania strategii marketingowej.

2. Student zna zakres strategicznych decyzji marketingowych i rozumie ich nadrzędność w stosunku do decyzji operacyjnych.

.

3.Student dostrzega konieczność różnicowania strategii marketingowych na poszczególnych rynkach i dokonywania ich modyfikacji w czasie w miarę zmian uwarunkowań.

Umiejętności:

1.Student potrafi zgromadzić dane i przekształcić je w informacje służące opracowaniu strategii marketingowej.

2. Student potrafi przeprowadzić ocenę pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

3. Student potrafi wyznaczyć marketingowe cele strategiczne do zrealizowania w wybranym segmencie rynku.

Kompetencje społeczne:

1.Student dostrzega konieczność ciągłego pozyskiwania informacji i uczenia się w warunkach zmieniającego się otoczenia.

2.Student potrafi dzielić się zadaniami w grupie, komunikować się i uzgadniać wspólne stanowisko zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 20.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

referaty/eseje: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Tomasz Dąbrowski, Maria Johann, Alicja Krzepicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Johann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Maria Johann, Beata Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Johann, Anna Zarzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.