Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie bankiem (blended learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220755-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bankiem (blended learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prawne aspekty i model organizacyjny banku. Produkty i usługi bankowe na współczesnym rynku. Ocena kondycji i efektywności działalności banku. . Ustalanie cen produktów i usług bankowych. Ocena ryzyka bankowego i zarządzanie nim . Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM). Zarządzanie kapitałem. . Planowanie strategiczne i operacyjne.

Pełny opis:

Zobacz pełny sylabus 220750 Zarządzanie bankiem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bankowość, M. Zaleska (red.), CH Beck, Warszawa 2013; Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), CH Beck 2012; M.Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE 2012.

Literatura uzupełniająca:

A. Bieć, Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka. Oficyna wydawnicza SGH, 2012; Brett King, Bank 3.0. Studio Emka 2013; A.Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE 2008; Masiukiewicz P. Zarządzanie sanacją banku, OW SGH, Warszawa, 2011; Zarządzanie ryzykiem, red. K.Jajuga, PWN 2007; Zarządzanie ryzykiem bankowym, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Poltext, Warszawa 2012; Wybrane artykułu z czasopism fachowych (m.in. Bank i Kredyt, Bank).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student będzie rozumiał funkcjonowanie banku z pozycji członka zarządu

Student będzie rozumiał związek ryzyka i wyniku finansowego banku

Student potrafi przeprowadzić analize bilansu i rachunku wyników banku

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić analizę głównych zagrożeń w funkcjonowaniu banku

Student potrafi przeprowadzić analizę wyników banku

Student potrafi ocenić lukę płynności banku

Kompetencje społeczne:

1. To jest termin rozciągliwy i niezrozumiały trudny do oceny

Student jest gotów do podejmowania decyzji w obszarze przygotowania się do pełnienia funkcji kierowniczej w banku

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfred Bieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfred Bieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfred Bieć, Ewa Cichowicz, Paweł Dec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alfred Bieć, Ewa Cichowicz, Paweł Dec, Gabriel Główka, Hanna Sokół, Jacek Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.