Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania w R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220520-S
Kod Erasmus / ISCED: 11.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania w R
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ADA
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają do podstaw programowania w języku R. Pierwsze zajęcia omawiają stworzenie i podstawową konfigurację środowiska pracy ? instalację narzędzi i omówienie wybranego edytora. Kolejna część zajęć omawia podstawowe struktury danych: wektory i listy, oraz struktury bazujące na nich: macierze i ramki danych. Ostatni blok zajęć skupia się podstawowych technikach programistycznych. Omawiane są wykonania warunkowe, iteracja proceduralna i funkcjonalna oraz funkcje. W ramach możliwości omawiane są również dodatkowe pakiety.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z językiem modelowania ekonometrycznego R. Słuchacz nabędzie umiejętność pracy ze środowiskiem języka R oraz wiedzę wystarczającą do dalszego poszerzania swoich umiejętności w zakresie wykorzystania tego środowiska pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

An Introduction to R, W. N. Venables, D. M. Smith and the R Development Core Team; Introductory Statistics with R, P. Dalgaard, Springer, 2002; Modern Applied Statistics with S, W. N. Venables. B. D. Ripley, Springer, 2002.

Literatura uzupełniająca:

Linear Models with R, J. J. Faraway, Chapman & Hall/CRC, 2005; Extending the Linear Model with R. J. J. Faraway, Chaplman & Hall/CRC, 2006; Time Series Analysis and Its Applications. With R Examples, R. H. Shumway, D. S. Stoffer, Springer, 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowa wiedza związana z konfiguracją środowiska R.

Znajomości struktur danych.

Znajomość typowych konstrukcji programistycznych i funkcji.

Umiejętności:

Umiejętność pisania własnych skryptów implementujących rozwiązania prostych zagadnień analizy danych.

Umiejętność organizacji kodu z wykorzystaniem funkcji.

Podstawowe umiejętności łączenia języka R w środowisku biurowym.

Kompetencje społeczne:

Nabycie dodatkowych umiejętności związanych z pracą na komputerze ukierunkowanych na analizę danych.

Lepsze zrozumienie miejsca metod ilościowych w zakresie analiz ekonomicznych oraz zarządzania.

Metody i kryteria oceniania:

projekty: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Zawiślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Kozakiewicz, Michał Ramsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0