Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka pieniężna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220380-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ewolucja uwarunkowań polityki pieniężnej. Elementy teorii monetarnej. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych. Cele i strategie polityki pieniężnej. Polityka pieniężna a cykl koniunkturalny. Banki centralne a rynki finansowe. Instrumenty polityki pieniężnej. Znaczenie globalizacji. Polityka pieniężna w Polsce. Polityka pieniężna EBC.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy ze sposobami prowadzenia polityki pieniężnej oraz jej wpływem na gospodarkę, w tym na rynki finansowe. Przedstawienie wpływu procesów integracyjnych i globalizacyjnych na politykę pieniężną banków centralnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011;

Polityka pieniężna (red. A. Sławiński), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011;

A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, WN PWN, Warszawa 2008; Współczesna polityka pieniężna (red. W. Przybylska-Kapuścińska), Difin, Warszawa 2008; System finansowy w Polsce (red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak), WN PWN, wydanie drugie zmienione, Warszawa 2008, tom 1 (bez rozdziałów 7-8 i 10-11).

Literatura uzupełniająca:

F.S.Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, WN PWN, Warszawa 2002;

R.Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004;

A.S.Blinder, Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2001; A.Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 (rozdziały 6-8 i 10); P.Bofinger, Monetary Policy. Goals, Institutions, Strategies, and Instruments, Oxford University Press, Oxford 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1.Rozumieć znaczenie polityki pieniężnej w całokształcie polityki gospodarczej współczesnego państwa.

2. Wiedzieć w jakim celu i w jaki sposób banki centralne prowadzą politykę pieniężną.

3. Wiedzieć jak polityka pieniężna oddziałuje na realną i nominalną sferę gospodarki.

4. Posiadać pogłębione zrozumienie procesów pieniężnych, w tym integracji monetarnej.

5. Znać rodzaje strategii polityki pieniężnej

Umiejętności:

Student powinien:

1. Prawidłowo interpretować wpływ polityki pieniężnej (i niektórych innych wydarzeń ekonomicznych) na inflację i realną sferę gospodarki.

2. Trafnie interpretować wpływ procesów ekonomicznych na decyzje z zakresu polityki pieniężnej.

3. Posiadać umiejętność rozumienia zachodzących na świecie procesów gospodarczych i monetarnych z punktu widzenia roli banków centralnych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien rozumieć:

1. Przemiany polityki pieniężnej (cele, instrumenty, wyzwania).

2. Ewolucję bankowości centralnej w perspektywie historycznej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bartoszewicz, Andrzej Kaźmierczak, Stanisław Kluza, Dariusz Rosati
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Szadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bartoszewicz, Jakub Borowski, Stanisław Kluza, Jan Koleśnik, Zbigniew Polański, Andrzej Sławiński, Mikołaj Szadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Koleśnik, Anna Sznajderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bartoszewicz, Anna Sznajderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Bartoszewicz, Jakub Borowski, Paweł Kulpaka, Andrzej Sławiński, Dobiesław Tymoczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.