Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance), I stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 150090-P Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance), I stopień)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Praktyki zawodowe - studia licencjackie
Praktyki zawodowe - studia licencjackie popołudniowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na rynku globalnym, finansami z perspektywy procesów globalizacji rynków oraz problematyki Governace . Możliwość doskonalenia zdobytej wiedzy i jej zastosowanie w praktycznym funkcjonowaniu firm zarówno typu Born Globals jak i korporacji transnarodowych. Rozpoznawanie zjawisk związanych z globalizacją i kształtowanie umiejętności ich diagnozowania i rozwiazywania.

Pełny opis:

Celem praktyki zawodowej jest rozwijanie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, poznanie metod współpracy i kreowania relacji międzynarodowych oraz pogłębianiu umiejętności analitycznych w obszarach związanych z finansami, logistyką, sprzedażą i marketingiem w wymiarze międzynarodowy. Praktyka powinna sprzyjać lepszemu zrozumieniu i pozyskaniu kompetencji w zakresie zajmowania stanowisk menedżerskich w korporacjach, jednostkach rządowych oraz pozarządowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

...

Literatura uzupełniająca:

...

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 ma wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania i zna podstawowe techniki zbierania i analizy danych oraz metody analityczne stosowane w obszarze globalnego biznesu, finansów i zarządzania (governance).

W02 ma wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie globalnego biznesu, finansów i zarządzania (governance), rozumie podstawowe problemy ekonomiczne na poziomie międzynarodowym oraz zna sposoby rozwiązywania tych problemów.

W03 ma wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych i rynków kapitałowych oraz podstaw finansów i rachunkowości w kontekście transakcji międzynarodowych.

Umiejętności:

U01 wykazuje zdolności do wykorzystywania wiedzy przy rozwiązywaniu prostych problemów dotyczących podmiotów zaangażowanych w działalność międzynarodową.

U02 potrafi wykorzystywać podstawowe techniki i metody zbierania danych z zakresu ekonomii międzynarodowej i zarządzania w analizie gospodarki światowej oraz gospodarek narodowych i ich grup.

U03 potrafi wykonywać proste zadania badawcze dotyczące procesów zachodzących w gospodarce światowej lub w jej części.

U04 wykazuje zdolności do identyfikacji czynników przyczyniających się do międzynarodowej konkurencyjności państw i przedsiębiorstw.

U05 ma umiejętność przeprowadzania międzynarodowych transakcji i operacji logistycznych.

U06 wykazuje umiejętności pracy w międzynarodowym zespole wielokulturowym.

Kompetencje społeczne:

K01 umie realizować różne projekty biznesowe.

K02 wykazuje inicjatywę, samodzielność w działalności biznesowej i umiejętności negocjacyjne.

K03 charakteryzuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych osób.

K04 rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki zawodowej.

K05 wykazuje zdolność do formułowania i uzasadniania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Baranowska-Prokop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.