Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii - aspekty ekonomiczne i ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 137140-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii - aspekty ekonomiczne i ekologiczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasoby energetyczne - strategia rozwoju energetyki w Polsce. Charakterystyka i potencjał odnawialnych źródeł energii. Problemy ekonomiczno-prawne wykorzystania OŹE. Wpływ OŹE na środowisko naturalne.

Pełny opis:

Zaprezentowanie zagadnień ekonomicznych, ekologicznych i prawnych związanych z wdrażaniem inwestycji dotyczących każdego z najważniejszych rodzajów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zapoznanie z problematyką odnawialnych źródeł energii, potencjałem zasobów energii odnawialnej w Polsce, a także możliwościami pozyskiwania, projektowania w obszarze energetyki wiatrowej, wodnej, słonecznej, geotermalnej, a także wykorzystania biomasy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, 2007; A. Hryniewicz, Energia. Wyzwania XXI wieku, Uniwersytet Jagielloński, 2002; Zarządzanie w energetyce, A. Chocholski, F. Krawiec, (red.), Difin, 2006.

Literatura uzupełniająca:

T. Boczar, Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania, PAK 2007; K. Kuciński, Energetyka, Difin 2006.

Publikacje własne:

1. G. Maśloch, Uwarunkowania i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018;

2. G. Maśloch, Ocena poziomu rozwoju energetyki odnawialnej w Europie i w Polsce, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH 2009; Badania własne;

3. G. Maśloch, Zadania gminy w zakresie wspierania rozwoju energii odnawialnej, transformacja w nowych krajach Unii Europejskiej, PWSZ, Elbląg 2009, s. 85-92;

4. G. Maśloch, Wykorzystanie gazu wysypiskowego jako narzędzie racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie gminy, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ISBN: 978-83-7695-077-8, s. 217-226;

5. G. Maśloch, Instrumenty gospodarki energetycznej gminy, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zeszyt nr 89, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7378-365-2, s. 63-76;

6. G. Maśloch, Problemy racjonalizacji zużycia energii w regionach Polski, gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7011-957-7, S. 505-513.

7. Zarządzanie energetyką lokalną w aspekcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, Badania statutowe 2011 r. Kierownik Badania, Kolegium Zarządzania i Finansów

8. Redakcja naukowa: Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, Współautorzy: G. Maśloch i R. Górniak, ISBN 978-83-7378-773-5, łącznie stron: 142.

9. G. Maśloch, Charakterystyka i znaczenie energii odnawialnej dla współczesnych gospodarek, [w:] Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Red. G.Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-773-5, s. 9-19.

10. G. Maśloch, Udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym państw Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Red. G, Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-773-5, s. 21-31.

11. G. Maśloch, Podstawowe dokumenty strategiczne i akty prawne warunkujące rozwój energii odnawialnej w Polsce, [w:] Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Red. G,Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-773-5, s. 33-50.

12. G. Maśloch, Potencjał (zasoby) energii odnawialnej w Polsce oraz ich regionalne zróżnicowane, [w:] Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Red. G, Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-773-5, s. 51-80.

13. G. Maśloch, Uwarunkowania zarządzania energetyką w jednostkach samorządu lokalnego, [w:] Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Red. G,Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-773-5, s. 81-91.

14. G. Maśloch, Możliwości wspierania rozwoju energetyki na szczeblu lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, [w:] Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Red. G, Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-773-5, s. 93-103.

15. G. Maśloch, Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce ? doświadczenia lokalne, [w:] Zarządzanie energetyką lokalna w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Red. G. Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7378-773-5, s. 117-127.

16. G. Maśloch, Rola i znacznie prosumenta we wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju (zmiana paradygmatu rozwoju energetyki), Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, SGH Warszawa 2016, ISBN: 978-83-8030-066-8, s. 195-206.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę z zakresu dostępnych odnawialnych źródeł energii (OŹE) i możliwości ich wykorzystania.

Potrafi objaśnić, zinterpretować podstawowe zasady opłacalności wykorzystania poszczególnych OŹE.

Zna zobowiązania Polski przyjęte w zakresie rozwoju OŹE.

Zna wpływ jaki wywierają OŹE na środowisko naturalne i gospodarkę.

Umiejętności:

Umie zidentyfikować podstawowe OŹE i ocenić efektywność ich wykorzystania.

Potrafi analizować czynniki wpływające na kształtowanie się uwarunkowań rozwoju OŹE w Polsce i na świecie.

Potrafi wskazać podstawowe mankamenty, bariery oraz czynniki decydujące o możliwościach rozwoju OŹE.

Umie przeanalizować możliwości wykorzystania OŹE w konkretnych warunkach środowiskowych.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie jakie jest znaczenie OŹE dla gospodarki i środowiska naturalnego.

Zna możliwości wykorzystania podstawowych OŹE i potrafi ocenić ich efektywność ekonomiczną, społeczną i środowiskową.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch, Krzysztof Witos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.