Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136990-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia PRL
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Próby powołania polskiego państwa komunistycznego w 1920 r. Niezrealizowana idea powstania Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1939 r. Polski ruch komunistyczny do 1941 r. Powstanie Polski Ludowej i utrwalanie władzy komunistów. Polski stalinizm i jego specyfika. Odwilż październik 1956 r. Rządy Władysława Gomułki - próba budowy narodowego komunizmu. Epoka Edwarda Gierka. Agonia systemu Polska Jaruzelskiego, przełom 1989 r.

Pełny opis:

Analiza dziejów Polski w latach 1944-1989. Przedmiot w sposób uporządkowany będzie uzupełniał wiedzę dotyczącą najnowszej historii Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005; A. Friszke, Polska. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.

Publikacje własne:

Andrzej Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, PWN, Warszawa 2017.

Andrzej Zawistowski, Stacja Plac Dzierżyńskiego czyli Metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Trzecia Strona, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student otrzymuje podstawowe informacje na temat najnowszej historii Polski.

Uczestnik zajęć poznaje historię Polski z uwzględnieniem kontekstów historii powszechnej

Uczestnik zajęć poznaje współczesne odniesienia do historii PRL

Umiejętności:

Podczas zajęć doskonalone będą umiejętności krytycznej analizy tekstów, źródeł pisanych.

Podczas zajęć doskonalone będą umiejętności krytycznej analizy źródeł o charakterze ikonograficznym.

Podczas zajęć doskonalone będą umiejętności krytycznej analizy źródeł o charakterze mechanicznym.

Analiza różnego rodzaju źródeł wiedzy.

Kompetencje społeczne:

Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z charakterystycznym dla XX w. obszarem kulturowym, zwłaszcza językiem ówczesnej polityki i popkultury.

Wskazane zostaną odniesienia do współczesnej polityki, gospodarki i kwestii społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Sienkiewicz, Andrzej Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0