Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metod numerycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136420-P
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metod numerycznych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do analizy numerycznej. Nauka programowania w programach Matlab i Octave. Przykłady zastosowań metod numerycznych w sztucznej inteligencji oraz różnych obszarach nauki. Metody rozwiązywania układów równań liniowych, aproksymacja i interpolacja. Metoda potęgowa i metoda odwrotna potęgowa.

Pełny opis:

Prezentacja możliwości rozwiązywania za pomocą komputera zadań z algebry i analizy matematycznej, mających zastosowanie w ekonomii. Podstawy teoretyczne i sposoby konstruowania algorytmów oraz porównywanie ich skuteczności. Wybór najlepszej metody rozwiązywania konkretnego zadania. Umiejętności korzystania z pakietów komputerowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D.Kincaid, W.Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006;

A.Björck, G.Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

Literatura uzupełniająca:

M.Dryja, J. i M.Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych. Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, WNT, Warszawa 1995;

J.Stoer, R.Bulirsch, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, 1991.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać bezpośrednie metody rozwiązywania układów równań liniowych.

Student powinien znać iteracyjne metody rozwiązywania równań nieliniowych jednej zmiennej.

Student powinien znać definicje związane z interpolacją i aproksymacją.

Umiejętności:

Student powinien umieć obsługiwać pakiety komputerowe i wykorzystywać je do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych mających zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu.

Student powinien umieć stosować iteracyjne algorytmy rozwiązywania zadań liniowych i nieliniowych.

Student powinien umieć rozwiązywać zagadnienia interpolacji i aproksymacji.

Kompetencje społeczne:

Docenienie wartości systematycznej pracy.

Wdrożenie do precyzyjnego, logicznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

projekty: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bernardelli, Mariusz Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bernardelli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0