Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do mikroekonometrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136410-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do mikroekonometrii
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe metody estymacji: KMNK, UMNK, MZI, MNW; Modele dla zmiennej binarnej - logit, probit; model tobitowy; modele dla kategorii uporządkowanych - ordered logit, ordered probit; podstawy analizy danych panelowych - modele z efektami stałymi i losowymi.

Pełny opis:

1) Zapoznanie studentów z konstrukcją, metodami estymacji i zastosowaniami typowych modeli mikroekonometrycznych, takich jak logitowe/probitowe modele binarne i uporządkowane, modele tobitowe.

2) Zapoznanie studentów z konstrukcją estymatorów MNW i ich własnościami.

3) Prezentacja zastosowań modeli mikroekonometrycznych w ekonomii i biznesie.

4) Zapoznanie studentów z zaletami zastosowania danych panelowych oraz z podstawowymi narzędziami: statystycznym modelem liniowym z efektami ustalonymi lub losowymi.

5) Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania modeli ekonometrycznych: zapoznanie z nowoczesnym oprogramowaniem, analiza literatury, samodzielna konstrukcja i wnioskowanie w oparciu o modele mikroekonometrii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gruszczyński (red), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Wolters Kluwer Business, wyd. II rozszerzone

Literatura uzupełniająca:

D. Hosmer, S. Lemeshow, Applied logistic regression, Wiley, 2000; G.S. Maddala, Ekonometria, PWN 2006; M. Verbeek, A guide to modern econometrics, Wiley 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna sposób konstrukcji i własności estymatorów MNW

Zna postać i założenia podstawowych modeli dla ograniczonej zmiennej zależnej

Rozumie różnicę między estymatorami fixed i random effects

Umiejętności:

Umie oszacować typowe modele dla zmiennych ograniczonych oraz oparte na danych panelowych przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (Stata)

Umie wyprowadzić estymator MNW w typowych sytuacjach

Potrafi dopasować odpowiedni model mikroekonometryczny do rzeczywistej sytuacji i umie go wykorzystać.

Kompetencje społeczne:

Potrafi w grupie pracować nad prostym badaniem naukowym

Umie zaprezentować wyniki własnego badania naukowego

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Radzikowski, Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.