Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136370-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonometria praktyczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie i powtórzenie podstawowych pojęć. Specyfikacja modelu ekonometrycznego. Symulacje Monte Carlo. Własności składnika losowego. Endogeniczność. Niestacjonarność. Metody bootstrapowe. Dobór postaci funkcyjnej modelu. Obserwacje odstające. Zmiany strukturalne w modelach ekonometrycznych. Nieparametryczne metody estymacji. Przykłady zastosowań ekonometrii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów kierunku MIESI w zestaw narzędzi pozwalających na samodzielną konstrukcję, estymację i weryfikację modelu ekonometrycznego, w tym przezwyciężanie najczęstszych trudności w praktyce. Narzędzia te obejmują zagadnienia nowoczesnej ekonometrii związane z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, zastosowaniem metod bootstrapowych, doborem postaci funkcyjnej modelu, analizą obserwacji odstających, modelowaniem zmian strukturalnych oraz podstawami estymacji nieparametrycznej. Przedmiot powinien wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne niezbędne na etapie konstrukcji modelu do pracy licencjackiej z dziedziny ekonometrii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Greene "Econometric Analysis" (wybrane rozdziały), Pearson, 2012.

G. S. Maddala "Ekonometria" (wybrane rozdziały), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics" (wybrane rozdziały), John Wiley & Sons, 2012.

Literatura uzupełniająca:

M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012.

A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii: dziesięć niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.

H. Vinod "Hands-On Intermediate Econometrics Using R:Templates for Extending Dozens of Practical Examples", World Scientific Publishing, 2008.

A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Potrafi zdefiniować symulację Monte Carlo i opisać jej zastosowania.

Rozumie ideę metod bootstrapowych, ich zalety i ograniczenia.

Potrafi zdefiniować obserwacje odstające i wskazać przyczyny ich występowania.

Potrafi zdefiniować zmianę strukturalną w modelu ekonometrycznym, wskazać jej przyczyny i konsekwencje dla wyników estymacji.

Rozróżnia parametryczne i nieparametryczne metody estymacji.

Umiejętności:

Potrafi zastosować symulacje Monte Carlo do wnioskowania na temat rozkładu składnika losowego, endogeniczności i niestacjonarności.

Potrafi zastosować metody bootstrapowe w praktyce.

Potrafi zbadać wpływ obserwacji odstających na wyniki estymacji i zastosować metody odporne.

Umie wskazać zmianę strukturalną w modelu ekonometrycznym, testować jej występowanie i zastosować środki zaradcze.

Potrafi zastosować podstawowe metody estymacji nieparametrycznej.

Kompetencje społeczne:

Umie krytycznie spojrzeć na wyniki estymacji modeli ekonometrycznych.

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonometrii stosowanej oraz wyszukiwać wyniki empiryczne.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Dybka, Rumiana Górska, Emilia Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Dybka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.