Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Probabilistyczne modele badań operacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136310-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Probabilistyczne modele badań operacyjnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przegląd probabilistycznych modeli optymalizacji decyzji, metody rozwiązywania, wnioskowanie. Łańcuchy i procesy Markowa - klasyfikacja, własności, zastosowania m.in. w modelach odnowy, kolejek, zapasów. Rozwiązywania problemów w arkuszu kalkulacyjnym. Przedmiot adresowany przede wszystkim do studentów kierunku MIESI.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z probabilistycznymi modelami problemów decyzyjnych z zakresu zarządzania, zasadami konstrukcji takich modeli, ich rozwiązywania oraz wnioskowania na ich podstawie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Decewicz A., Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2010;

Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M., Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, 2003;

Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Stochastic Models in Operations Research, McGraw-Hill, 1990.

Literatura uzupełniająca:

Dędys M., Dorosiewicz S., Procesy stochastyczne, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005;

Koźniewska I., Włodarczyk M., Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi, PWN, 1978.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość podstaw teorii łańcuchów Markowa

Rozumienie pojęć: nieprzywiedlność, ergodyczność, rozkład stacjonarny, oczekiwany czas pierwszego przejścia, oczekiwany czas do pochłonięcia

Znajomość metod poszukiwania strategii optymalnej

Znajomość podstaw teorii procesów Markowa

Znajomość metod analizy systemów kolejkowych

Optymalna polityka zarządzania zapasami

Umiejętności:

Analiza krótko- i długookresowych własności łańcucha Markowa

Znalezienie optymalnej strategii w problemach o jednookresowej pamięci

Estymacja parametrów łańcuchów i procesów Markowa

Analiza efektywności systemów kolejkowych na podstawie wybranych kryteriów

Optymalizacja polityki zarządzania zapasami

Kompetencje społeczne:

Umiejętność praktycznego rozwiązywania omawianych zagadnień przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Praca w zespole

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 50.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 20.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.