Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136220-D Kod Erasmus / ISCED: 16.2 / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyki
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ukazaniu geograficznego i ekonomicznego aspektu przestrzennych uwarunkowań i następstw rozwoju turystyki. Cel ten jest realizowany poprzez zaprezentowaniu walorów i atrakcji turystycznych, zagospodarowania turystycznego, ruchu turystycznego oraz wpływu turystyki na gospodarkę w różnych skalach geograficznych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z szerokim zestawem zagadnień teoretycznych ale też i praktycznych związanych z geograficzno - przestrzennym podejściem do problemów związanych ze zjawiskiem turystyki, jak również pokazanie zróżnicowania atrakcyjności turystycznej regionów i krajów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008 (oraz następne wydania).

Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (lub następne wydania).

Publikacje własne:

M. Molenda, Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce, ,,Biuletyn IGS", nr 1-4, SGH, Warszawa 1999, s. 77-102.

M. Molenda, Tourist attractions as a local development factor in the commune of Lack, in: Socio?economic aspects of tourism and recreation, edited by A. Dąbrowski, R. Rowiński, The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland, Institute of Tourism and Recreation, Warsaw 2007, p. 143-148.

M. Molenda, Walory turystyczne jako czynnik rozwoju lokalnego gminy Łąck, ,,Rocznik Żyrardowski? Tom V, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2007, s. 325-333.

M.Molenda, Urle ? letniskowa wieś turystyczna, Zeszyty Dydaktyczno ? Naukowe WSHGiT, Zeszyt 1/2007, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2007, s. 124-139.

M.Molenda, Atrakcyjność turystyczna Miasta Płock, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Zeszyt 3 (47), ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 63-75.

M. Molenda, Transport morski i lotniczy w turystyce regionów wyspiarskich, ,,Przegląd Prawno-Ekonomiczny?, lipiec ? sierpień ? wrzesień, Nr 4 (3/2008), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008, s. 103-111.

M. Molenda, Weronika Ściana, Funkcja turystyczna małych portów morskich, ,,Przegląd Prawno-Ekonomiczny?, kwiecień ? maj ? czerwiec, Nr 7 (2/2009), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009, s. 79-87.

M. Molenda,Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego jako produkt turystyczny Regionu Świętokrzyskiego, ,,Ekonomiczne Problemy Usług? Nr 52, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 341-350.

M. Molenda, Turystyka, [w]: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, I. Fierla (red.), Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2011, s. 255-271.

M. Molenda, Atrakcyjność turystyczna kraju, [w]: Polska w Europie. Zarys geograficzno ? ekonomiczny, red. I. Fierla, PWE, Warszawa 2011, s. 285-305.

M. Molenda, Zagospodarowanie turystyczne determinantem konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej, ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu?, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Nr 157, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011, s. 291-300.

M. Molenda, Regionalny produkt turystyczny a region turystyczny, ,,Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 4 (20), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 31-42.

M. Molenda, Regionalny przemysłowy produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2015, stron 200.

M. Molenda, W. Rakowski, Województwo mazowieckie na turystycznej mapie kraju

"Rocznik Mazowiecki", 2018, T. XXVIII, s. 125-169.

M. Molenda, M. Kruhlaya, Obiekty energetyczne jako atrakcja turystyczna, ukaże się na dniach w 2021 roku nakładem Oficyny Wydawniczej SGH.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę o pojęciach i terminach z zakresu geografii turystyki.

Student ma wiedzę o różnych formach turystyki.

Student ma wiedzę o zróżnicowaniu przestrzennym turystyki w Polsce i w różnych regionach świata, jego przyczynach i konsekwencjach.

Umiejętności:

1. Student umie zidentyfikować walory i atrakcje turystyczne oraz możliwości ich wykorzystania w działalności gospodarczej.

Student umie wskazać elementy zagospodarowania turystycznego niezbędne dla uprawiania turystyki.

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu geografii turystyki w pracy zawodowej w sektorze usług turystycznych.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie na czym polega systemowy charakter turystyki

Student wie na czym polega i od czego zależy rozwój turystyki w poszczególnych regionach turystycznych

Metody i kryteria oceniania:

inne: 20.00%

referaty/eseje: 80.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.