Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielostronna współpraca instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132810-P Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Wielostronna współpraca instytucjonalna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Geneza i pojęcie instytucji międzynarodowych. Klasyfikacja, przesłanki powstania, tryb powoływania instytucji międzynarodowych. Podmiotowość prawna. Prawo wewnętrzne. Członkostwo, uczestnictwo, struktura organizacyjna i podejmowanie decyzji w instytucji międzynarodowych. Funkcje. Budżetowanie. Funkcjonariusze. Wybrane instytucje międzynarodowe.

Pełny opis:

Poznanie katalogu aktorów stosunków międzynarodowych, ich roli i rangi. Badanie obrotu międzynarodowego przez pryzmat instytucji międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne. Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

American Journal of International Law 2000, Vol. 100 No 2

H. G. Schermers, N. M. Blokker, International Institutional Law. London 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wiedza na temat teorii, powstania i podmiotowości instytucji międzynarodowych.

Wiedza na temat procesu podejmowania decyzji w instytucjach międzynarodowych

Wiedza na temat roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie

Umiejętności:

Student potrafi zinterpretować podział kompetencji między państwa a organy instytucji międzynarodowych

Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny roli instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Student posiada umiejętność przewidywania skutków decyzji podejmowanych na forum instytucji międzynarodowych dla państw członkowskich.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność formułowania opinii na temat wpływu instytucji międzynarodowych na stosunki międzynarodowe

Student wykazuje gotowość do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00%

egzamin testowy: 80.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.