Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyt i controling w korporacjach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132740-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Audyt i controling w korporacjach międzynarodowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy w dużych spółkach audytorskich, a także w spółkach działających na wielu rynkach międzynarodowych z rozbudowanym systemem kontrolingu.

Pełny opis:

Cel wykładu: zrozumienie różnicy pomiędzy audytem zewnętrznym i kontrolingiem finansowym w dużych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Zapoznanie się z zadaniami i procedurami stosowanymi w audycie i kontrolingu finansowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(1) Witold Wilinski (2015), Finance, Oficyna Wydawnica SGH, Warsaw.

(2) Georges Nurdin (2009), International Business Control, Reporting and Corporate Governance, Elsevier.

(3) Wally J. Smieliauskas and Kathryn Bewley (2010), Auditing an International Approach, McGraw-Hill.

(4) K.P. Sauvant, P. Economou, K. Gal, Sh. Lim and W. Wilinski (2014), Trends in FDI, Home Country Measures and Competitive Neutrality [in]: Yearbook on International Investment Law and Policy 2012-2013, ed. A. Bjorklund

Literatura uzupełniająca:

(1) Larry E. Rittenberg, Karla M. Johnstone, Audrey A. Gramling (2012), Auditing a business Risk Approach, South-Western.

(2) Mark Beasley, Frank Buckless, Steven Glover, Douglas Prawitt (2012), Auditing Cases an interactive learning approach, Pearson.

(3) Maire Loughran (2010), Auditing for Dummies, Wiley Publishing.

(4) Charles E. Piper (2014), Investigator and Fraud Fighter Guidebook, Wiley.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wiedza z zakresu procedur i metod audytu finansowego.

2. Wiedza z zakresu procedur i technik kontrolingu finansowego.

3. Student rozumie różnice pomiędzy audytem finansowym i kontrolingiem finansowym w dużych przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Umiejętności:

1. Student potrafi zastosować podstawowe metody audytu finansowego i zaprojektować podstawowe testy.

2. Student potrafi zaprojektować i zastosować podstawowe techniki kontrolingu finansowego.

3. Student potrafi dokonać wyboru próby do testu audytu finansowego

4. Student potrafi zaprojektować podstawowe KPI dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi logicznie ocenić przydatność stosowanych procedur zarówno w audycie finansowym, jak i w kontrolingu.

2. Student rozróżnia podstawowe różnice kulturowe występujące w przedsiębiorstwach anglosaskich, europejskich kontynentalnych i azjatyckich.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Staszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Wiliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Karnowski, Piotr Staszkiewicz, Witold Wiliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Karnowski, Piotr Staszkiewicz, Witold Wiliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Wiliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Wiliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0