Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Development Aid

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132261-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Development Aid
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Presentation of recent achievements and failures in the field of development assistance. Examination of financial flows and other resources dedicated to aid. Focusing on the state of implementation of development goals enclosed in the UN Agenda 2030. Analysis of the latest solutions, instruments and financial mechanisms for improving development assistance activities. Discussion of various aspects of development assistance, i.e. from the point of view of an individual donor (i.e. a bilateral channel), an institutional donor / international organization (i.e. a multilateral channel) and an aid recipient (receiving entity). The problem of financing aid from public funds (Official Development Assistance, ODA) and private resources (business sector) will be analyzed. There will be made an attempt to answer the questions regarding financing and effectiveness / ineffectiveness of development aid.

Pełny opis:

The objective of the course is: 1. to present and analyze current knowledge of development assistance in the context of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). 2. to find answers regarding the problem of low aid effectiveness and to examine the methods and tools how to improve it. 3. to explore the problem on why, how and who should we provide the aid 4. to develop students' social competences such as the conviction of the need to provide assistance to developing societies and economies. 5. to improve the ability to formulate and justify students arguments and opinions on important social issues with incomplete information.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Handbook on the Economics of Foreign Aid, ed. by B. Mak Arvin and Byron Lew, Edgar Elgard 2015.

2. Roger C. Riddell, Does Foreign Aid Really Work? An Updated Assessment, Development Policy Centre Discussion Paper No. 33, Oxford Policy Management, 2014.

3. M. Zajaczkowski, Development Assistance in the WTO [w:] The Economy in a Changing World: National, Regional and Global Aspects, University of Economics ? Varna 2017, s. 85-90.

Literatura uzupełniająca:

1. Keeley, B. (2012), From Aid to Development: The Global Fight against Poverty, OECD Insights, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264123571-en.

2. Aid for Trade Global Review 2019: ?Supporting Economic Diversification and Empowerment?. WTO/OECD 2019 https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr19_e/gr19programme_e.htm \

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. The student will become acquainted and understand basic terms related to development assistance.

2. The student will have knowledge on entities and institutions engaged in aid activities as well as aid financing

3. The student will be able to explain principles and mechanisms for providing assistance under international and national development assistance systems.

4. The student will formulate its own opinion on the problem of aid ineffectiveness and will try to get the answers to the question: how to make the development assistance more effective, and thus contribute to the achievement of development goals by societies and state economies.

Umiejętności:

1. The student will improve its cognitive and analytical skills relating to information and statistical data on development assistance and financial flows.

2. The student will be able to form its opinions and defend opinions as well as exchange views on socially important topics

3. The student will get acquainted with methods of problem-solving and abilities of their application on the example of entities involved in international affairs.

4. The student will be able to form and defend its different positions using reasonable and knowledge-based arguments.

Kompetencje społeczne:

1. Ability to work in a group, communicate and cooperate with others.

2. Ability to develop a common position among participants with different views.

3. Ability to formulate positions and opinions on difficult and complex topics.

4. Conviction of the necessity to provide assistance for those most in need

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0