Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa pomoc rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132260-P Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa pomoc rozwojowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Przedstawienie dotychczasowych osiągnięć w zakresie pomocy rozwojowej, ale także niepowodzeń związanych z wykorzystaniem środków finansowych i realizacją celów rozwojowych (tj. Millenium Development Golas; Sustainable Development Golas).

2. Analiza najnowszych rozwiązań, instrumentów i mechanizmów służących usprawnieniu działań związanych pomocą rozwojową.

3. Omówienie różnych aspektów pomocy rozwojowej, tj. z punktu widzenia indywidualnego dawcy pomocy (tj. kanału bilateralnego), dawcy instytucjonalnego/ organizacji międzynarodowej (tj. kanału wielostronnego) oraz biorcy pomocy (podmiotu przyjmującego).

4. Problem finansowania pomocy ze środków publicznych (Oficjalna Pomoc Rozwojowa, ODA) oraz zasobów prywatnych (sektor biznesu).

5. Próba odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania i efektywności/ nieefektywności pomocy rozwojowej.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z dotychczasową wiedzą na temat pomocy rozwojowej w kontekście realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDGs). Rozwój umiejętności analitycznych oraz rozwiązywania złożonych społecznie problemów. Próba zmierzenia się z dylematem niskiej efektywności pomocy i przedstawienie metod i sposobów jej poprawy. Rozwój kompetencji społecznych studentów, takich jak przekonanie o konieczności świadczenia pomocy na rzecz społeczeństw i gospodarek niżej rozwiniętych oraz umiejętność formułowania i uzasadniania własnych opinii w istotnych kwestiach społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zajaczkowski, Współpraca rozwojowa w ramach Światowej Organizacji Handlu, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2019. (wybrane rozdziały)

2. K. Czaplicka, J. Szczyciński, P. Bagiński, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, PWE, Warszawa 2009. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. P. Deszczyński, Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. (wybrane rozdziały)

2. Keeley, B. (2012), From Aid to Development: The Global Fight against Poverty, OECD Insights, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264123571-en.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student będzie znał i rozumiał podstawowe terminy dotyczące pomocy rozwojowej.

2. Słuchacz będzie umiał wyjaśnić zasady i mechanizmy świadczenia pomocy w ramach międzynarodowych i krajowych systemów pomocy rozwojowej.

3. Student podejmie próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie ? dlaczego należy pomagać i co zrobić, aby pomoc rozwojowa była skuteczniejsza, a więc przyczyniała się do realizacji celów rozwojowych gospodarek i społeczeństw niżej rozwiniętych

4. Student będzie posiadał wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących podmiotów, instytucji, działań i finasowania pomocy rozwojowej.

Umiejętności:

1. Student podniesienie swoje umiejętności poznawcze i analityczne odnoszące się do informacji i analizy danych statystycznych związanych z pomocą rozwojową.

2. Student uzyska umiejętność formułowania poglądów i budowania swojego stanowiska oraz wymiany opinii na ważne społecznie tematy.

3. Student zdobędzie umiejętność stosowania metod rozwiązywania problemów dotyczących podmiotów zaangażowanych w sprawy międzynarodowe.

4. Student będzie potrafił sformułować opinię i bronić swojego stanowiska używają racjonalnych i opartych na wiedzy argumentów.

Kompetencje społeczne:

1. Współpraca w zespole, prowadzenie dyskusji, przygotowanie argumentacji i udział w debacie.

2. Umiejętność formułowania stanowisk i opinii na tematy trudne i złożone.

3. Przekonanie o potrzebie świadczenia pomocy i działania zgodnie z zasadami CSR.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.