Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Barometry koniunktury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132050-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Barometry koniunktury
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Zrozumienie przyczyn współczesnych cykli koniunktury. Zapoznanie studentów ze sposobami analizy cykliczności

zjawisk ekonomicznych. Dobór danych statystycznych do analizy cykli. Trzy podejścia do analizy cykliczności.

Poznanie stosowanych barometrów (indeksów) rejestrujących cykliczność. Kryteria doboru danych statystycznych.

Zasady dezagregacji danych statystycznych (sezonowość, trend, czynnik cykliczny). Zasady wyznaczania punktów

zwrotnych cykli klasycznych i wzrostowych. Poznanie i analiza relacji i przesunięć w czasie w rejestracji cykliczności

w różnych obszarach działalności gospodarczej.

Program: Cykliczność rozwoju gospodarczego jako efekt działania rynku. Metody badania koniunktury. Charakterystyka cykli

klasycznych i cykli wzrostowych w polskiej gospodarce po 1989 r. Obszary badań (rachunki narodowe - analiza,

sektory: przemysł, handel, usługi, rolnictwo, gospodarstwa domowe, bankowość, budownictwo). Barometry oparte o badania jakościowe.

Wieloskładnikowe wskaźniki wyprzedzające, równoległe i opóźnione - koncepcja, podstawy teoretyczne, rozwój,

zastosowanie praktyczne. Cykliczność oraz wyprzedzenia i opóźnienia wybranych sfer gospodarki - rynek pracy, rynki

finansowe, ceny, konsumpcja.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006; M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2013; E. Adamowicz, S. Dudek, D. Pachucki, K. Walczyk, Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, Prace i Materiały IRG SGH, nr 89, Warszawa 2012; E. Adamowicz, Badania koniunktury. Fakty. Użyteczność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

R. Yamore, Wskaźniki ekonomiczne, Przewodnik dla inwestora, Helion, Łódź 2004; M. Drozdowicz-Bieć, Test koniunktury. Metody. Techniki. Doświadczenia, Prace i Materiały IRG SGH, nr 48, Warszawa 1996; J. Garczarczyk, M. Mocek, I. Olejnik, R. Skikiewicz, Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, AE w Poznaniu, Poznań 2006; E. Adamowicz (red.), Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Prace i Materiały IRG SGH, nr 80, Warszawa 2008; J. Klimkowska (red.), Survey Data in Economic Research. Polish Contribution to the 28th CIRET Conference, Prace i Materiały IRG SGH, nr 79, Warszawa 2008; E. Adamowicz, S. Dudek, D. Pachucki, K. Walczyk, Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Raport NBP na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, część I, NBP, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość podstawowych mechanizmów kształtujących przebieg cyklu koniunktury.

Znajomość podstawowych teorii tłumaczących cykliczność rozwoju oraz mechanizmy propagacji cykli.

Umiejętność oceny aktualnej sytuacji w gospodarce w oparciu o dostępne barometry i wskaźniki ekonomiczne.

Umiejętność przeprowadzenia analizy cykliczności w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Umiejętności:

Zastosowanie właściwych kryteriów selekcji danych statystycznych do analizy koniunktury.

Wybór najprostszych sposobów statystycznego przygotowania danych do analizy cyklicznej.

Dobór danych do konstrukcji barometrów koniunktury.

Ocena wyprzedzenia, równoczesności i opóźnienia poszczególnych obszarów działalności gospodarczej.

Interpretacja wskazań barometrów koniunktury (barometry jakościowe, ilościowe, mieszane).

Kompetencje społeczne:

Samodzielna interpretacja stanu koniunktury gospodarczej na podstawie bieżących danych statystycznych.

Samodzielna analiza zmiany stanu koniunktury pod wpływem różnych bodźcow.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Adamowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Bieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.