Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Investment Banking

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132031-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Investment Banking
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Introduction to investment banking. Characteristic of main investment banking fields: broking, merger & acquisition, initial public offering and portfolio management. Classification of different types of investors and methods of taking investment decision in financial markets: technical analysis, fundamental analysis and intermarket analysis.

Pełny opis:

Acquainting students with the role of investment banking in contemporary financial market and showing them how to evaluate and select best offers for institutional investor.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fleuriet M., Investment Banking Explained, McGraw Hill, 2008;

Lott T., Vault Career Guide to Investment Banking, Vault, New York 2007.

Rosenbaum J., Pearl J., Investment banking. Valuation, leverage buyouts, and mergers & Acquisitions, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.

Liaw T., The business of investment banking. A comprehensive overview, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.

Evensky H., Wealth management, McGraw-Hill, New York 1977.

Banks E., Synthetic and structured assets, John WIley & Sons, Chichester 2007.

Literatura uzupełniająca:

Borowski K., Historia bankowości inwestycyjnej, Difin, Warszawa 2019;

Walkiewicz R., Usługi bankowości inwestycyjnej w aspekcie ich konkurencyjności z tradycyjnymi produktami bankowymi, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa 2002;

Borowski K., Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce, pod red. Szelągowska A., Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2007, s. 43-62; Jacob A. F., Klein S., Investment Banking, Poltext, Warszawa 1998;

Marshall J., Investment Banking & Brokerage, McGraw Hill, 1993;

Shelagh H., Modern Banking, John Wiley & Sons, Chichester 2005;

Gabryelczyk W., Fundusze inwestycyjne, Wolters Kluwer, Kraków 2006;

Borowski K., Bankowość inwestycyjna, w [red. Zaleska M.], Współczesna bankowość, tom 1, Difin, Warszawa 2007, str. 127-156.

Choudhry M., Anthology. Past, present and future principles of banking and finance, John Wiley & Sons, Singapore 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Explanation and analysis of the concept and functions of modern investment banking.

Comprehension the role of the investment banking

Expounding the prerequisites for the investment banking services.

Umiejętności:

Individual analysis of the concepts of investment banking services within the current circumstances.

Evaluation of the influence of regulatory framework elements on the investment banking.

Appraisal of efficiency factors within investment banking services and their attractiveness from the customer perspective.

Kompetencje społeczne:

Demonstrating the ability of individual evaluation of the prerequisites for investment banking activity both in Poland and all over the world.

Conducting individual research for analytical and statistical data for the market trends evaluation.

Comprehending the essence of investment banking within banking sector.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Milewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0