Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analizy decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131810-P Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Metody analizy decyzji
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawione zostaną elementy procesu podejmowania decyzji, struktura problemu decyzyjnego i typowe błędy strukturyzacji. Omówione zostaną przykładowe typy sytuacji decyzyjnych i metody ich rozwiązywania. Poruszone zostaną zagadnienia behawioralnych i psychologicznych aspektów związanych z podejmowaniem decyzji. Celem jest dostarczenie umiejętności analitycznego podejścia do praktycznych problemów decyzyjnych i zrozumienie kolejnych faz procesu decyzyjnego.

Pełny opis:

Podejmowanie decyzji jest nieodłącznym elementem zawodowego życia managera, analityka i naukowca, zaś rozumienie mechanizmów dokonywania wyborów jest zasadniczym elementem ekonomii. Celem zajęć jest nauczenie, jak wykorzystywać metody ilościowe do wspomagania decydenta w wybranych klasach problemów decyzyjnych występujących w rzeczywistości, a jednocześnie jak uwzględniać uwarunkowania behawioralne występujące w procesie decyzyjnym. W zamyśle wiedza uzyskana w czasie zajęć jest przydatna w kontynuowaniu nauki i w pracy zawodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Tyszka, "Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna", Scholar, 2010

P. Goodwin, G. Wright, "Analiza decyzji", Wolters Kluwer Polska, 2011;

T. Szapiro, "Co decyduje o decyzji", PWN, 1993

Literatura uzupełniająca:

M.H. Bazerman, "Judgment in managerial decision making", John Wiley & Sons, 1994;

J. Hammond, R. Keeney, H. Raiffa, "Smart Choices. A practical guide to making better life decisions", Kultur International Films, 2002;

R. Thaler, C. Sunstein, "Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness", Penguin, 2009;

H. Raiffa, "Decision Analysis: A Personal Account of How It Got Started and Evolved", Operations Research, 2002;

H. Simon, "A Behavioral Model or Rational Choice", Quarterly Journal of Economics, 1955;

G. Akerlof, "Procrastination and Obedience", American Economic Review, 1991;

D. Kahneman, A. Tversky, "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", Econometrica, 1979.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia z obszaru analizy decyzyjnej (np. efektywność, awersja do ryzyka, niespójność czasowa decyzji, oczekiwana wartość doskonałej informacji).

Student zna najważniejsze klasy problemów decyzyjnych (wielokryterialne, z niepewnością lub ryzykiem, sekwencyjne, problemy wyboru grupowego)

Student zna metody porównywania wariantów decyzyjnych i szukania rekomendacji w różnych klasach problemów decyzyjnych (np. preferencje leksykograficzne w problemach wielokryterialnych, metoda indukcji wsteczne w analizie drzew decyzyjnych)

Umiejętności:

Student umie przeprowadzić proces strukturalizacji problemu decyzyjnego (identyfikacja potrzeby i celu, wariantów decyzyjnych, atrybutów, niepewności).

Student umie przewidywać i ograniczać negatywne konsekwencje uwarunkowań behawioralnych w procesie decyzyjnym.

Student umie zbudować model rzeczywistego problemu decyzyjnego, sparametryzować, wygenerować rekomendację i zinterpretować wyniki;

Kompetencje społeczne:

Student dostrzega przydatność wiedzy wyniesionej ze studiów w życiu codziennym.

Student umie uzasadniać własne sądy poprzez dyskusje w czasie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.