Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka finansowa UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131740-D Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Polityka finansowa UE
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Polityka finansowa UE a inne polityki UE: kompetencje UE i państw członkowskich. Istota budżetu Unii Europejskiej oraz jego podstawy prawne. Polityka podatkowa UE. Znaczenie funduszy strukturalnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego UE. Zasady pomocy publicznej a finanse publiczne państw członkowskich. Unia gospodarcza i walutowa a finanse publiczne państw UE. Propozycje nowych źródeł finansowania budżetu UE i ich krytyczna ocena. Propozycje budżetu strefy euro.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami polityki finansowej UE (w tym polityki budżetowej, podatkowej, pieniężnej), z jej celami, narzędziami oraz ze skutkami gospodarczymi i społecznymi dla UE i jej państw członkowskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Warszawa PWE 2016.

2. L. Oręziak, red., Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje, Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.

3. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/multiannual-financial-framework/2014-2020_en

Literatura uzupełniająca:

1.Unia Europejska 2014+, E. Małuszyńska, G. Mazur, red., Warszawa Difin,2015.

2. Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, P. Albiński, red., Oficyna Wydawnicza SGH, 2013.

3. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Implikacje brexitu dla budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2018, nr 37.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wyspecjalizowaną wiedzę na temat narzędzi prowadzenia polityki finansowej UE, w tym polityki budżetowej, podatkowej, pomocy publicznej oraz polityki pieniężnej.

2. Student ma wiedzę na temat skuteczności poszczególnych narzędzi w osiąganiu założonych celów na poziomie UE i jej krajów członkowskich.

3. Student posiada wiedzę na temat kierunków przyszłego rozwoju integracji europejskiej w tych dziedzinach

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność analizy funkcjonowania polityki finansowej UE, w tym polityki budżetowej, polityki podatkowej, polityki pomocy publicznej oraz polityki pieniężnej i wzajemnych ich powiązań.

Student posiada umiejętność krytycznej oceny funkcjonowania polityki finansowej UE.

Student potrafi wskazać na skutki realizacji funkcjonowania polityki finansowej UE w całym ugrupowaniu i w państwach członkowskich.

Kompetencje społeczne:

1.Student potrafi formułować opinie dotyczące skutków prowadzenia polityki finansowej UE w sferze społecznej i etycznej.

.2. Student wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Leokadia Oręziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.