Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing of Places

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131421-D Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Marketing of Places
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for MAN - bachelors
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Implementation of the marketing concept in managing territories and creating their competitiveness. Strategic analysis tools and marketing research methods to develop the places' offer targeted at different client groups. Introduction of the fundamentals of place branding and the use of integrated marketing communication system. Implementation of the place marketing concept in the sphere of international activity of places at the regional, national and supranational level.

Pełny opis:

To introduce the place marketing concept, as a philosophy of managing the territory in order to reach certain goals. To analyze examples of marketing activities of places (such as towns, regions, countries, country groupings). To introduce key concepts connected with strategic and tactical planning in place marketing. To discuss and evaluate the marketing research methods used in relation to territorial units.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Pasquier, J-P. Villeneuve, Marketing Management and Communications in the Public Sector, Routledge 2018; Adriana Campelo, Handbook on Place Branding and Marketing, 2017 Edward Elgar; M. Bombol, R. Kasprzak, Place Marketing. Student Manual, SGH, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Marketing Tourism Places, Routledge 2014; K. Dinnie, P; A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The student will be familiar with the place marketing concept's key elements and know how to use them in the sphere of territory management.

The student will be able to characterize market-oriented territorial units.The student will be familiar with key assumptions of the strategic marketing activities of nations.

The student will be familiar with foreign and Polish examples of marketing activities of places directed at different target groups (tourists, investors, inhabitants).

The student will know the main research methods used to analyze the market situation of places. The student will also be aware of the main elements in the strategic planning process of places.

Umiejętności:

The student will be able to conduct the marketing environment analysis in relation to places and specify their target groups of clients.

The student will be able to prepare basic strategic documents in places marketing (city marketing plan etc.).

The student will be capable of a critical evaluation of the strategic and operational materials used by marketers at the local, regional and national levels.

Kompetencje społeczne:

The student will be able to work in teams of 2-3 on case analyses

The student will be able to assess the work of other colleagues.

The student will be aware of the ethical aspects of social marketing activity.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 10.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 25.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Kowalik, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Kowalik, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bombol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.