Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131420-D Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Marketing terytorialny
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Koncepcja wykorzystania marketingu w zarządzaniu przestrzenią społeczno-ekonomiczną. Metody analizy danych marketingowych na potrzeby formułowania strategii marketingowych jednostek terytorialnych. Strategie marketingowe na rynku terytorialnych produktów turystycznych i inwestycyjnych. Techniki i instrumenty kształtowania wizerunku jednostek terytorialnych. Rola marketingu w stymulowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy i dyskusja nad marketingową koncepcją zarządzania jednostkami terytorialnymi. Wskazanie na zakres zastosowania narzędzi marketingowych oraz metody oceny efektów działań marketingowych na przykładzie miast i regionów z wybranych krajów UE i Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ A.Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. 5., Wolters Kluwer 2016.

2/ M. Duczkowska-Piasecka, Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin 2013.

Literatura uzupełniająca:

1/ Jacek Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Wydawnictwo: Nieoczywiste, Warszawa 2019.

2/ Podstawy marketingu terytorialnego / Florek Magdalena. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu:

1. Podstaw teoretycznych marketingu terytorialnego.

2. Możliwości i ograniczeń aplikacji koncepcji marketingu i orientacji rynkowej w sferze zarządzania jednostkami terytorialnymi różnego typu. Wiedza oparta na znajomości przykładów działań marketingowych JST kierowanych do różnych grup docelowych.

3. Uwarunkowań i zasad formułowania strategii marketingowych oraz zastosowań różnych instrumentów marketingowych, w tym badań marketingowych, w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi.

Umiejętności:

Student potrafi:

1. Dokonać oceny działań marketingowych podejmowanych przez organ zarządzający jednostką terytorialną, w tym materiałów stosowanych do działań marketingowych na poziomie taktycznym i operacyjnym.

2. Samodzielnie zdiagnozować sytuację konkurencyjną jednostki terytorialnej i określić grupy docelowe dla jej działań.

3. Przeprowadzić analizę danych charakteryzujących jednostkę terytorialną oraz potencjalnych jej klientów na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych w sferze marketingu. Dobrać odpowiednie metody badań marketingowych do zgromadzenia ww.danych.

4. Zaproponować rozwiązanie problemów jednostki terytorialnej poprzez wskazanie strategii (np. planu marketingowego) i narzędzi służących jej realizacji.

Kompetencje społeczne:

1. Student zyskuje świadomość swojej roli w procesie zarządzania marketingowego jednostką terytorialną (miastem/regionem) oraz świadomość znaczenia współpracy w procesie kształtowania jakości życia mieszkańców jednostki terytorialnej. Jest zdolny do współpracy w zespołach 2-3 osobowych.

2. Student ma umiejętność oceny pracy innych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 25.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Sierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Sierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Sierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.