Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metoda debaty w naukach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131250-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Metoda debaty w naukach ekonomicznych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie debaty, dyskusji i dialogu. Debata i dialog a rozwój kapitału społecznego, kapitału moralnego i jakości instytucji. Debata i dialog a budowa przewag konkurencyjnych w gospodarce. Wykorzystanie metody debaty oraz dialogu akademickiego w dydaktyce i praktyce życia publicznego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze znaczeniem debaty i dialogu w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Trening umiejętności w zakresie debat i dialogu. Wspieranie rozwoju kapitału społecznego, etyki w gospodarce i wysokiej jakości instytucji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Przewodnik po moralnym kapitalizmie, pr. zb. pod red. T. Dołęgowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015. 2. Sztuka debaty. pr. zb. pod red. M. Kochana, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Metaekonomia - zagadnienia z filozofii ekonomii, pr. zb. pod red. Ł. Hardta, Copernicus Center Press, Kraków 2016. 2. J. Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania, Scholar, Warszawa 2016. 3. L. Bruni, A Lexicon of Social Well-Being, Palgrave, New York 2015.

Publikacje własne:

1. Przewodnik po moralnym kapitalizmie, pr.zb. pod red. T. Dołęgowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015. 2. T. Dołęgowski, Konkurencyjność międzynarodowa gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia, SGH, Warszawa 2016. 3. Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, pr. zb. pod red. T. Dołęgowskiego, SGH, Warszawa 2011. 4. Nowe nurty w etycznej refleksji o biznesie międzynarodowym, Marketing i Rynek, 8/2016. 5. T. Dołęgowski, Wokół rozwoju integralnego. Dialog a dobro wspólne, w John Paul II Memorial Lectures, pr. zb. pod red. M. Łuczewskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie debaty i dialogu oraz wybranych aspektów ekonomii instytucjonalnej i etycznych aspektów życia gospodarczego.

2. Student uzyskuje niezbędne informacje na temat debat akademickich i dialogu (w tym elementów filozofii dialogu).

3. Student pogłębia wiedzę interdyscyplinarną w sferze ekonomii, zarządzania, nauk społeczno-politycznych ze szczególnym uwzględnieniem dylematów i problemów globalnych oraz roli kapitału społecznego w procesach rozwojowych.

Umiejętności:

Umiejętność krytycznego myślenia.

Umiejętność prezentowania i bronienia własnego stanowiska oraz słuchania innych.

Umiejętność kulturalnego uczestnictwa w debacie i dyskusji oraz prowadzenia dialogu.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność pracy zespołowej.

Wrażliwość na znaczenie dialogu oraz wartości etycznych w życiu publicznym, gospodarce i biznesie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.