Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131100-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Usługi finansowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka rynku usług finansowych w Polsce i na świecie. Regulacje zewnętrzne usług finansowych. Ochrona klientów na rynku usług finansowych. Tendencje rozwojowe na rynku usług finansowych. Sposoby dystrybucji usług finansowych. Finanse osobiste. Innowacyjne usługi finansowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań, ochrony klienta oraz społecznego wymiaru usług finansowych. Ponadto celem jest przedstawienie najważniejszych aspektów finansów osobistych i planowania finansowego dla gospodarstw domowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Zaleska (red.) Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018; L.Dziawgo, Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Wolters Kluwer Polska, 2006; K.Garyelczyk, U.Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CEDEWU 2007;

Literatura uzupełniająca:

K.Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer Polska, 2006; D.Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku, PWN, 2006. Anjan V. Thakor, Arnoud W. A. Boot. Handbook of financial intermediation and banking, North-Holland/Elsevier, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Objaśnić zasady funkcjonowania współczesnego rynku usług finansowych.

2. Objaśnić zasady ochrony konsumentów na rynku usług finansowych.

3. Rozumieć konstrukcję innowacyjnych usług finansowych.

4. Rozumieć cele planowania w finansach osobistych.

Umiejętności:

1. Ocenić możliwość stosowania poszczególnych typów kanałów dystrybucji do sprzedaży usług finansowych.

2. Ocenić konstrukcję i związaną z nią efektywność i ryzyko poszczególnych usług finansowych.

3. Przygotować plan finansowy dla klienta indywidualnego.

Kompetencje społeczne:

1. Rozumieć społeczne konsekwencje oferowania i korzystania z usług finansowych.

2. Rozumieć znaczenie edukacji finansowej i świadomości finansowej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Ewa Cichowicz, Emil Ślązak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.