Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenie gospodarstwa domowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131090-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenie gospodarstwa domowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Definicje gospodarstwa domowego. Definicja ryzyka społecznego: ryzyko społeczne jako ryzyko gospodarstwa domowego. System zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenie gospodarstwa domowego: ubezpieczenia osobowe i majątkowe adresowane do gospodarstw domowych. Zarządzanie ryzykiem przez gospodarstwo domowe. Wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej i ocena oferty zakładów ubezpieczeń.

Pełny opis:

Przekazanie ogólnej wiedzy o gospodarstwie domowym jako adresacie ochrony ubezpieczeniowej. Omówienie oferty ubezpieczeniowej dla gospodarstw domowych na tle systemu zabezpieczenia społecznego. Wyposażenie studentów w umiejętności analizowania oraz porównywania produktów ubezpieczeniowych adresowanych do gospodarstw domowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E.Stroiński, Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003; T.Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

M.Osak, B.Więckowska, Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce, w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T.Szumlicz, OW SGH w Warszawie, Warszawa 2005; System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G.Szpor, LexisNexis, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student uzyska wiedzę o:

zarządzaniu ryzykiem społecznym,

zmianach w systemie zabezpieczenia społecznego,

znaczeniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zabezpieczeniu społecznym.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

wyjaśnić pojęcie ryzyka społecznego i bezpieczeństwa socjalnego,

opisać zakres bezpieczeństwa socjalnego uzyskiwanego z systemu zabezpieczenia społecznego,

wyjaśnić znaczenie prywatnej ochrony ubezpieczeniowej.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

doceniać bezpieczeństwo socjalne gospodarstwa domowego,

wykazywać dostateczny poziom świadomości i przezorności ubezpieczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rutecka-Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marietta Janowicz-Lomott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.