Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie produktu i marki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130940-D Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Strategie produktu i marki
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Strategie produktu i marki" jest subdyscypliną marketingu. Obejmuje przedstawienie zasad planowania i wdrażania strategii produktu i marki.

Pełny opis:

Zaprezentowanie znaczenia produktu i marki w koncepcji marketingowej, charakterystyka i analiza procesu planowania i wdrażania strategii produktu i strategii marki, prezentacja głównych strategii produktu i strategii marki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem, PWE Warszawa 2003; M. K. Witek - Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001; K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2016; M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011; I.P. Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

D. Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN Warszawa 2002; J. Marconi, Marketing marki, K. E. Liber s.c., Warszawa 2002; J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE Warszawa 2001; L. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma wiedzę z dziedziny nauki o zarządzaniu, w tym specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania produktami i markami kreowanymi przez przedsiębiorstwo.

2. rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływające na strategie produktu i strategie marki.

3. ma wiedzę pozwalająca mu diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania portfelem produktów i marek oferowanych przez przedsiębiorstwo.

Umiejętności:

Student:

1. umie docierać do źródeł wiedzy, korzystać z nich, przyswajać podstawowe wiadomości dotyczące podstaw i efektów strategii produktu / strategii marki.

2. umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z oceną sytuacji produktu/marki na rynku.

3. potrafi formułować problemy projektowe, planować strategię produktu / strategię marki oraz ocenić ich efekty.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. potrafi pracować zespołowo.

2. jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania innych członków zespołu projektowego.

3. wykazuje umiejętności podejmowania decyzji.

4. rozumie problemy prawne i etyczne w zarządzaniu marką.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Joanna Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Joanna Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Baran, Joanna Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.