Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entrepreneurship Training

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130481-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Entrepreneurship Training
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for IE - bachelors
Elective courses for MAN - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Classes based on methods derived from active management training. Preparing for entrepreneurial ventures based on an extensive approach to problem solving. The practical application of creative methods. Creating and diagnosing of task teams. Leadership. Developing of selected entrepreneurial skills.

Pełny opis:

Understanding of the concept of entrepreneurship and leadership.The appearance of entrepreneurial activity in organizations. Stimulating of own entrepreneurship. Development of creativity, selfconsulting.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P.A. Lambing, C.R. Kuehl, Entrepreneurship. Prentice Hall, Upper Saddle River 2007 (4th edition).

J. Cieślik, Dynamic Entrepreneurship. How to start your own business?/ Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes? WAIP, Warszawa, 2006 (2010)

J. Antoszkiewicz, Rozwiązywanie problemów, Poltext 1998. J. Antoszkiewicz, (red.) Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsięb., Monografie, SGH nr 467, 1999; B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN 1998.

Literatura uzupełniająca:

J. Antoszkiewicz, M. Laszuk, Z. Paciorkiewicz, Entrepreneurship training. Teaching entrepreneurial attitude - an answer to changing economic environment, [w:] European Entrepreneurship Colloquium on Participant-Centred Learning, Harvard Business School, USA 2005; J. Antoszkiewicz, M. Laszuk, Z. Paciorkiewicz, Twórczość a przedsiębiorczość we współczesnym kształceniu gospodarczym, [w:] Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, SGH, Warszawa 2003; D. Abell, Dualizm w zarządzaniu, Poltext 2000; P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Understanding the concepts of entrepreneurship and leadership.

Knowledge of innovative project and its organization and management.

Understanding proces of decision making

Umiejętności:

1. Stimulating innovative thinking.

2. Developing analytical thinking.

3. Developing the capacity for improvisation and abstraction.

Kompetencje społeczne:

Social entreprenership

Understanding and solving social problems

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grygiel-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grygiel-Tomaszewska, Klaudia Martinek-Jaguszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grygiel-Tomaszewska, Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grygiel-Tomaszewska, Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Grygiel-Tomaszewska, Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0