Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing Communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130331-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing Communication
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for MAN - bachelors
Elective courses for MAN - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Marketing Communication is a sub-discipline of marketing. It covers presentation of principles of communication of enterprises with a market.

The presentation of the marketing communication concept against the background of market processes, characteristics and analysis of conditions and research for the purposes of marketing communication, presentation of main strategies and promotion actions and marketing

communication. The subject also focuses on the issues of integrated marketing communication. Contemporary issues and problems of integrated marketing communication will be addressed, with particular emphasis on intercultural aspects.

The center of the issues will be the customer and the consumer around whom marketing communication will be built.

Pełny opis:

Presentation of the marketing communication concept against the background of market processes, characteristics and analysis of the determinants as well as market research in marketing communication, presentation of main strategies and promotional activities ? marketing communication.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Integrated Marketing Communication: Advertising and Promotion in a Digital World by Jerome M. Juska | Oct 6, 2017

Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications (7th Edition) by Kenneth E. Clow and Donald E. Baack | Jan 6, 2015

Marketing communication, J. Zukowska, SGH 2012

Integrated Advertising, Promotion&Marketing Communications, 3rd ed., Kenneth E. Clow and

Donald Baack Prentice Hall, 2007; Marketing Communications: Integrated Theory, Strategy and Tactics, James G. Hutton&Francis J. Mulhern Pentagram Publishing, 2002.

Literatura uzupełniająca:

Market-Driven Management, Second Edition: Strategic and Operational Marketing by Jean-Jacques Lambin, Ruben Chumpitaz and Isabelle Schuiling, 2007.

Integrated Marketing Communication: Creative Strategy from Idea to Implementation

by Robyn Blakeman | Feb 1, 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student understands the role of determinants of marketing communication in the changing environment.

2. Student understands marketing communication concept.

3. Student knows recent trends in marketing communication.

Umiejętności:

1. Student is able to identify and solve marketing communication problems in changing environment.

2. Student is able to analyse and formulate marketing communication programs.

3.Student is able to identify marketing decisions proces

Kompetencje społeczne:

1. Student understands ethical problems in marketing communication.

2. Students can work together on marketing communication cases.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 45.00%

referaty/eseje: 10.00%

inne: 45.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0