Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejski system bankowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130220-P Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Europejski system bankowy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadania i działalność EBC. Harmonizacja prawa bankowego na obszarze UE. Swoboda świadczenia usług i przepływu kapitału. Integracja polskiego systemu bankowego z systemem europejskim. Otoczenie infrastrukturalne sektora bankowego w UE. Międzynarodowe systemy rozliczeń i rozrachunków międzybankowych. Inicjatywy w zakresie ustanowienia jednolitego rynku usług finansowych w UE.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat struktury i funkcjonowania europejskiego systemu bankowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań Europejskiego Banku Centralnego oraz harmonizacji prawa bankowego i regulacji ostrożnościowych na obszarze Unii Europejskiej. Cel przedmiotu stanowi również prezentacja rozwiązań instytucjonalnych i regulacji bankowych dotyczących m.in. nadzoru bankowego i gwarantowania depozytów, na poziomie wspólnotowym, jak i w poszczególnych krajach UE oraz krajów europejskich poza UE, a także zaprezentowanie szerszego tła inicjatyw UE dotyczących integracji wspólnego rynku finansowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M.Zaleskiej, Difin, Warszawa 2007; W.Baka, Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; M.Grzesiak, Europejski Bank Centralny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004; S.Heffernan, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, rozdziały 4 i 5; R.Kokoszczyński, B.Pietrzak, Bankowość centralna od A do Z, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2007 str. 149-209 oraz 265-293; J.K.Solarz, Bankowość międzynarodowa. TWIGGER, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

Staszkiewicz, L. & Staszkiewicz, P.W. (2015), Finance. A Quantitative Introduction vol. I I., Amsterdam: Elsevier Science, Academic Press. Rozdział (1-3)

Staszkiewicz, L. & Staszkiewicz, P.W. (2015), Finance. A Quantitative Introduction vol. II I., Amsterdam: Elsevier Science, Academic Press. Rozdział (16)

Chandavarkar, A.G. (1996), Central Banking in Developing Countries, Macmillan Publishers Limited.

European Central Bank, Report on EU Banking Structures, Frankfurt, October 2006; European Central Bank, Financial Integration Monitor, Background Document, Frankfurt, July 2006; A.Gospodarowicz (red.), Banki w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2004; M.Iwanicz-Drozdowska, Konglomeraty finansowe, "Bank i Kredyt" nr 6/2007; A.Iwańczuk, G.Kotliński, Bankowe rozliczenia pieniężne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Materiały Dydaktyczne nr 216, Poznań 2008; J.Koleśnik, Wdrażanie postanowień NUK w Unii Europejskiej, w: Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. T.Famulskiej i J.Nowakowskiego, Difin, Warszawa 2006; J.Kulawik, Europejska integracja finansowa i monetarna a rolnictwo, IERiGŻ, Raport nr 96, Warszawa 2008, str. 33-170; P.Łysakowski, SEPA - jednolity obszar płatności w Euro, Bank i Kredyt nr 11-12, listopad-grudzień 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Określić istotę działalności i zadania Europejskiego Banku Centralnego instytucji sieci bezpieczeństwa systemu bankowego i wykazaniem ich roli w sektorze bankowym.

. Rozumieć zasady harmonizacji prawa bankowego i regulacji ostrożnościowych na obszarze Unii Europejskiej.

Znać założenia strategii jednolitej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego oraz instrumenty jej realizacji.

Umiejętności:

Ocenić znaczenie dyrektyw UE dla działalności banków w Europie.

Ocenić decyzje Europejskiego Banku Centralnego i ich wpływ na europejski sektor bankowy.

Ocenić wpływ tendencji rozwojowych sektora bankowego (finansowego) - globalizacji, integracji (transgranicznej i produktowej) oraz dezintermediacji na europejski system bankowy.

Kompetencje społeczne:

Ocenić bieżące zjawiska w europejskim sektorze bankowym.

.

Samodzielnie pozyskiwać dane statystyczne związane z europejskim sektorem bankowym i EBC.

Ocenić stopień integracji polskiego sektora bankowego z europejskim systemem bankowym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Gospodarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.